ข่าว : ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

(เผยแพร่ข้อมูลโดย : เว็บไซต์ aSearcher)
(ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ประกันสังคม)


Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

วันที่ 5 ธันวาคม วันสำคัญของชาติ "วันพ่อแห่งชาติ"
วันที่ 5 ธันวาคม วันสำคัญของชาติ "วันพ่อแห่งชาติ"

5 ธันวาคม ของทุกปี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

20 Jan 2020

HR จะช่วย Reskill บุคลากรอย่างไรให้สอดรับกับองค์กรยุคใหม่
HR จะช่วย Reskill บุคลากรอย่างไรให้สอดรับกับองค์กรยุคใหม่

ในโลกยุคที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน นวัตกรรมหลายอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและกำลังเข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่แรงงานคนก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่..........

20 Jan 2020