ข่าว : นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี มีสุขด้วยพระราชบัญญัติเงินทดแทน


นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี มีสุขด้วยพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2


ลูกจ้าง


นายจ้าง


(เผยแพร่ข้อมูลโดย : เว็บไซต์ aSearcher)
(ขอคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน)


Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล (International Lefthanders Day)
13 สิงหาคม วันคนถนัดซ้ายสากล (International Lefthanders Day)

ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ จะถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับคนที่ถนัดขวาใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะในโลกของเรามีประชากรที่ถนัดมือขวามากกว่าคนถนัดซ้าย..........

12 Dec 2019

เรียกใช้บริการออนไลน์ สะดวกจริงหรอ?
เรียกใช้บริการออนไลน์ สะดวกจริงหรอ?

" ยุคนี้การออกไปกินข้าวนอกบ้านช่างเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากใจ "

14 Dec 2019