ข่าว : นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี มีสุขด้วยพระราชบัญญัติเงินทดแทน


นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี มีสุขด้วยพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2


ลูกจ้าง


นายจ้าง


(เผยแพร่ข้อมูลโดย : เว็บไซต์ aSearcher)
(ขอคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน)


Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

วิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารของคนทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารของคนทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การสื่อสาร” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา

20 Jan 2020

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน ..........

20 Jan 2020