Immersive Technology เทคโนโลยีใหม่ 2019

Immersive, Technology, เทคโนโลยี, เทคโนโลยีไอซีที, ไอซีที, พัฒนา, โลกเสมือนจริง, Virtual, Reality, IMT

ถ้าใครติดตามข่าวเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีไอซีทีอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าโลกเรามีการพัฒนาอะไรออกมาใหม่ๆ แทบจะไม่เว้นแต่ละวัน

โดยเฉพาะอุปกรณ์ gadget ต่างๆ ออกมามากมาย ดังเห็นได้จากงานโชว์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก CES2015 ที่เพิ่งผ่านไป  และหนึ่งในเทคโนยีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มมีการผลิตมาสู่ท้องตลาดให้เห็นแล้ว นั่น คืออุปกรณ์ที่ทำให้เรามีความรู้สึกอยู่ใน “โลกเสมือนจริง” หรือ Virtual Reality ที่ส่วนใหญ่จะมาใช้ในการเล่นเกม  แต่จริงๆ แล้วเทคโนโลยีนี้สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในเรื่อง บันเทิง วิดีโอเกม การทหาร การศึกษา และการแพทย์ เป็นต้น โดยเราเรียกรวมๆ เทคโนโลนีนี้ว่า “Immersive Technology” หรือ “IMT”

Immersive Technology (IMT) คือ

Wikipedia ให้คำนิยามสั้นๆ ไว้ว่า...

Immersive Technology  หมายถึงเทคโนโลยีที่ สร้างความกลมกลืมระหว่างโลกในความจริง (physical  world) กับ โลกจำลองแบบดิจิตอล (digital  world, simulated  world) ซึ่งเป็นการสร้าง “ความรู้สึกจมดิ่ง” (immersion) ลงไปในโลกเสมือนนั้นจนคล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริง

สิ่งที่จะทำให้เกิดสภาพการแบบ อิมเมิร์สซีฟ ได้เต็มรูปแบบนั้น มีองค์ประกอบดังนี้ 

- Perception : การสัมผัสรับรู้

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาก ทำให้มนุษย์ได้รับสื่อสัมผัสได้อย่างใดอย่างหนึ่ง(หรือมากกว่า)ใน 5 สื่อ (sense) คือ Vision (การมองเห็น),  Auditory (การได้ยินเสียง), Tactile (การสัมผัส), Olfaction (การได้กลิ่น), Gustation (การรับรสชาติ)  ซึ่งก็เป็นหลักการของ “ผัสสะ” ทั้ง 5  คือ รูป, รส, กลิ่น, เสียง, สัมผัส ในศาสนาพุทธที่เราเคยรู้กันมานั่นเอง  ที่จะช่วยสร้างความรู้สึกเสมือนจริงให้กับเรา

- Interaction : การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์

เป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างความสามารถในการโต้ตอบ และสื่อสารกับสภาพแวดล้อมเสมือน  ประกอบไปด้วย

- Gesture Recognition คือ การวิเคราะห์ท่าทาง จากการเคลื่อนไหวทั้งตัว หรือมือ และหน้า ทำให้รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไร เคลื่อนไหวไปทางไหน และถ้าละเอียดมากๆ ก็จะวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกเราตอนนั้นได้ด้วย

- Brain–computer interface คือ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และสมอง โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการบังคับ และวิเคราะห์อารมณ์ความคิดต่างๆ ของมนุษย์ได้ แล้วแปลงมาเป็นการทำงานต่างๆ ของอุปกรณ์

- Speech Recognition คือ การวิเคราะห์เสียงการพูด  ซึ่งจะเป็นการตีความหมายจากคำพูดหรือคำสั่งการของมนุษย์

- Omnidirectional Treadmill (ODT) คือ สายพานที่เคลื่อนได้ทุกทิศทาง ทำให้ผู้เดิน วิ่ง หรือเคลือนไหวรู้สึกเหมือนการเคลื่อนไหวในสถานที่กว้างจริงๆ

- Software : ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะเป็นตัวติดต่อกับฮาร์ดแวร์ในการที่จะสร้างภาพและการรับรู้อื่นๆ ในสภาพเสมือนจริงและทำการประมวลผลอินพุทของผู้ใช้ที่จะเสนอการตอบสนองที่ไดนามิคและเรียลไทม์  ซึ่งซอฟต์แวร์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรวบรวมองค์ประกอบของ ความฉลาดเทียม หรือ  AI และโลกเสมือนเข้าด้วยกัน

Immersive Technology มีกี่แบบ?

ถ้ามองถึงลักษณะการทำงานแล้ว เทคโนโลยีอิมเมิร์สซีฟ นั้นมี 3 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน

- แบบที่ 1 เรียกว่า “Virtaul Reality” หรือ “ความจริงเสมือน” คือ เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกและได้ประสบการณ์ของโลกดิจิตอล เสมือนกับว่าตัวเองอยู่ภายใต้สภาพนั้นจริงๆ แต่มันได้รวมถึงเทคโนโลยี  stereoscopic 3D, haptic (touch), sound, และ gesture/motion control

- แบบที่ 2 เรียกว่า “Augmented Reality” ที่ผมขอเรียกว่า “ความจริงส่วนขยาย” ก็คือการเปลี่ยนวิธีการที่เรามีประสบการณ์กับโลกรอบตัวเรา  ซึ่งอันนี้มัก และมักจะเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีที่เป็น “แว่นตาพิเศษ” ที่จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลดิจิตอลเข้ามาจากสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นในโลกปรกติ  ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเป็นการมองลงไปที่ร้านข้างถนนโดยสวมแว่นพิเศษนี้ ผู้ใส่ก็จะเห็นภาพข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมห้อยลงมาจากภาพของหน้าร้านที่เห็นปรกติ

- ประเภทสุดท้ายของ IMT ซึ่งสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ AR หรือ VR   ซึ่ง gesture control และ motion capture คือตัวอย่างที่ดีของแบบนี้

แต่ Ernet W. Adams ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Immersion Technology ผู้แต่งหนังสือ Game Design ได้แบ่งประเภทของ immersion ไว้ 3 แบบใหญ่ๆ เหมือนกัน  แต่มองในแง่ “ประสบการณ์” ของผู้ใช้งานเป็นหลัก คือ

- Tactical immersion

เป็นการได้ประสบการณ์เมื่อได้ทำการปฏิบัติการด้านกลยุทธ์ (tactile) ที่ต้องใช้ทักษะต่างๆ ผู้เล่นรู้สึกถึง “การเข้าไปในเขตพื้นที่เฉพาะ” เพื่อจะได้ผลสำเร็จหรือชัยชนะออกมา

- Strategic immersion

แบบนี้ต้องมีการใช้สมองมากกว่าทักษะอื่นๆ และเกี่ยวพันกับการใช้ทักษะในการควบคุมจิตใจด้วย  อย่างเช่นคนเล่นหมากรุกจะมีความรู้สึก”อิน” ไปกับการต้องใช้การขบคิดในการเดินหมากตาต่อไปในท่ามกลางความน่าจะเป็นอย่างมากมาย

- Narrative immersion

เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นรู้สึกอินและดื่มด่ำไปกับเนื้อเรื่อง คล้ายๆ กับประสบการณ์การอ่านหนังสือหรือได้ดูหนัง

แต่ได้มีผู้เชี่ยวชาญบางท่าน ได้เพิ่มประเภทของอิมเมิร์สชัน ไว้อีกแบบ คือ

- Spatial immersion

เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นถูกกระตุ้นให้รู้สึกว่าได้ถูกเข้าไปสู่โลกเสมือนจริง จริงๆ และมีความรู้สึกว่ามันเป็นจริงมาก

Presence คืออะไร?

แว่นตา VR สามารถสร้างความรู้สึก visceral ของการเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน เรียกว่า “presence” ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีของ Oculs VR นั้นต้องการ low-latency และ การแทรกกิ้งการเคลื่อนตัวอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อจะให้ได้ความรู้สึก visceral reaction และผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าการจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า presence ได้ต้องมีระบบที่มีความสามารถถึงระดับที่กำหนด เช่น ต้องมีมุมมองที่กว้างอย่างน้อย 80 องศาหรือมากกว่า  และมีความละเอียด 1080p หรือมากกว่า เป็นต้น

Immersive Technology ทุกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง?

เทคโนโลยี่ IM นั้นได้ถูกพัฒนามาหลากหลายรูปแบบในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา  และเพิ่งในระยะไม่นานมานี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ มันเริ่มปรากฏรูปแบบสินค้าให้กับผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และมีหลายบริษัทได้ทำได้อย่างประสบผลสำเร็จ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็ของ Palmer Luckey  ที่พัฒนาแว่น  Oculus VR  โดยผ่านการระดมทุนใน Kickstarter จนประสบผลสำเร็จ และขายชุด Oculus Rift development kit ได้หลายหมื่นชุด  ซึ่งจะช่วยให้เกิดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะสนับสนุนสินค้าในอนาคตของ Oculus ได้เป็นอย่างดี   และปัจจุบัน Facebook ก็ได้เข้า Oculus เป็นที่เรียบร้อยแล้ว? ในมูลค่านับพันล้านเหรียญ จากเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและเย้ายวนของมัน  โดยที่เป้าหมายหลักคงอยู่ที่ตลาดเกม

นอกจาก Oculus แล้วเมื่อไม่นานมานี้ castAR ก็ประสบผลสำเร็จในการเรียกระดมทุนได้นับล้านเหรียญผ่านทาง Kickstarter โดยการใช้เทคโนยี่ AR บวกกับ VR และที่เรารู้ข่าวกันดีก็ Google Glass ที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้าน AR ตัวแรกของ Google ที่ออกขายในท้องตลาด (ข่าวล่าสุดหยุดขายไปแล้วเพราะราคายังแพงอยู่มาก)  และ Epson ก็มีผลิตภัณฑ์นี้เช่นกัน  แต่ล่าสุดของล่าสุดจริงๆ Microsoft ได้ออกแว่น Hologram ชื่อ HoloLens อวดโฉมออกมาสู่ท้องตลาดแล้ว

Virtuix และอีกหลายบริษัท ได้สร้างแพลตฟอร์มให้คนเดินเข้าไปสู่โลกของดิจิตอล ซึ่ง Virtuix Omni ผู้ใช้สามารถเดิน วิ่ง หมอบ และกระโดด  ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำนองนี้สามารถสร้างความบันเทิงได้มากมาย  รวมทั้งโอกาสในการเข้าสู่ตลาด serious game ด้วยเช่นกัน

แต่ก็มีผู้ผลิตเกมประเภท AAA (เกมคุณภาพสูง ลงทุนสูง) จำนวนมาก เช่น Dynamic Digital Depth’s TriDef Ignition, Vireio Perception, and VorpX  ที่ไม่ได้ผลิตบนแพลตฟอร์มแบบ VR โดยตรง แต่ก็มีการสนับสนุน driver เพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์เสริม VR

นักพัฒนาเกมมากมายได้เพิ่มการสนับสนุน VR ลงไปในเกมของตน  รวมทั้งบริษัทเกมชั้นน้ำ Epic Games, Unity3D เป็นต้น

IMT08

เทคโนโลยี การเคลื่อนไหวท่าทางหลายจุด (multiple gesture technology) ได้เข้ามาสู่ตลาดของอุปกรณ์ที่การเชื่อมโยงและถูกควบคุมโดยวัตถุภายนอกหรือร่างกาย เช่น กล้อง stereoscopic หรือ infared ตัวอย่างของเทคโนโลยีนี้ก็เช่น RealSense Leap Motion, Sixense ของ STEM, กล้อง Vicon และอื่นๆ อีกมากมาย

IMT09

Next3D, Condition One และอีกหลายเจ้าได้พัฒนากล้อง  VR  แบบพิเศษ ที่ทำให้ผู้มองมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่อยู่ไกลๆ ได้ ทั้งๆที่ตัวเองอยู่ในห้องไม่ได้ไปไหน  นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างหนังที่เป็น  VR อีกด้วย

IMT10

Stereoscopic 3D (S-3D) ยังเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่  นอกเหนือจากการทำเกม S-3D บน PC แล้ว เรายังเห็น 3D โซลูชั่นสำหรับโมบายล์หลายแบบด้วยกัน  บางอย่างก็ทำง่ายๆ เช่น การสร้าง add-on layer สำหรับ iPods และ iPads   ส่วนการสนับสนุนซอฟต์แวร์ยังถูกผลักดันด้วยดีจาก Dynamic Digital Dpth และ Nvidia

แม้ว่าจะกำลังมีการพัฒนา IMT กันอยู่อย่างมากมายก็ตาม  ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างให้เป็นรูปร่างกันอยู่  ซึ่งแนวคิดและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่สุดกำลังรอการนำเผยโฉมให้ผู้ใช้ได้ยลโฉมและสัมผัสกันในอนาคตอีกไม่ไกล แม้กระทั่งอุตสาหกรรมบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่  พวกที่สร้างหวาบหวิว ทั้งหลาย ก็ยังสนใจมาใช้ 3D IMT  มาสร้างสินค้าและบริการที่จะให้ลูกค้าสัมผัสกันได้เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงเลยทีเดียว มีบริษัทที่ชื่อว่า Bad Girls in 3D (BGin3D) ได้อ้างว่าเป็นเจ้าแรกในการสร้าง ระบบการคอนเท้นท์วาบหวิวแบบ 3D  โดยมีรูปแบบธุรกิจแบบสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ

แล้ว IMT ในบ้านเราล่ะ?

จากการที่ผู้เขียนได้อยู่ในวงการด้านไอทีและอุตสาหกรรมดิจิตอลมีเดียในประเทศไทย  ก็ได้เห็นว่าเริ่มมีการนำ IMT เข้ามาเผยแพร่และใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง  AR และ VR ไม่ว่าจะเป็นในด้านความบันเทิง  การศึกษา  และการฝึกทางทหาร  ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่า รัฐบาลในยุคปฏิรูปนี้ ได้ออกนโยบายปฏิรูปด้านดิจิตอลอีโคโนมี ครั้งใหญ่ที่สุด ซึ่งหวังว่าเมื่อคลอดออกมาแล้ว อุตสาหกรรมด้านไอซีทีและดิจิตอลมีเดีย ดิจิตอลคอนเท้นต์ของไทยคงเจริญรุ่งเรือง และเราคงได้เห็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้ IMT ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา และฝึกอบรมอย่างกว้างขวางแพร่หลายมากขึ้น

(ที่มา : tednet.wordpress.com)


Other News

ปีใหม่สร้างกำลังใจในการทำงานด้วย 9 เรื่องนี้!
ปีใหม่สร้างกำลังใจในการทำงานด้วย 9 เรื่องนี้!

" ปีใหม่แล้ว! เริ่มสร้างกำลังใจใหม่ๆ ในการทำงานด้วย 9 เรื่องนี้! "

05 Dec 2019

ล้วงลึกตลาดไอทีปีนี้มีเฮมั้ย ? เพราะอะไรตลาดแรงงานขาดงานด้าน it ?
ล้วงลึกตลาดไอทีปีนี้มีเฮมั้ย ? เพราะอะไรตลาดแรงงานขาดงานด้าน it ?

ทำไมบริษัทหาคน ตลาดแรงงานคนขาด it ปัญหาที่เจอ 

05 Dec 2019