IT Helpdesk VS IT Support ต่างกันอย่างไร?


IT, Helpdesk, Support, ไอที, แก้ไข, ปัญหา, ระบบคอมพิวเตอร์, Network, Server

" เคยสงสัยกันไหมว่า...IT Support VS IT Helpdesk ต่างกันอย่างไร? "

ถ้าให้พูดโดยสรุปแล้ว Helpdesk ก็คือทีมที่คอยรับแจ้งปัญหาจาก User แล้ววิเคราะห์เบื้องต้นว่าปัญหานั้น เกิดจากส่วนไหน หากสามารถแก้ไขได้โดยการให้คำแนะนำก็จะสามารถดำเนินการปิดเคสได้เลย หากไม่สามารถให้คำแนะนำผ่านทางการรับแจ้งได้ ก็จะดำเนินการส่งเคสต่อให้ IT Support ในส่วนงานนั้นๆ ตรวจสอบและแก้ไขต่อไปและคอยประสานงานสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาระหว่าง IT Support เพื่อแจ้งกับทาง User ต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ JD (Job Description) ที่จะบอกถึงรายละเอียดงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วย โดย aSearcher ได้แยกลักษณะของการทำงานให้เห็นชัดเจนถึงความแตกต่างกัน และให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

IT Helpdesk

พูดคุย แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้นผ่านโทรศัพท์ และ Remote Access ซึ่งถ้าหากสามารถแก้ไขไม่ได้ จะส่งให้กับ IT Support หรือผู้ชำนาญเฉพาะด้านดูแลต่อไป

IT Support

รับหน้าที่ต่อจาก Helpdesk และ แก้ไขปัญหา ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Network หรือ Server ต้องเข้าไปดูแลลูกค้าถึงที่ (Onsite Support)

(ที่มา : techspace.co.th)


Other News

9 อย่างที่ควรทำก่อนปีใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
9 อย่างที่ควรทำก่อนปีใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

"ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019" เรามีสิ่งที่ต้องทำมาแนะนำเล็กน้อย

16 Oct 2019

หางานไอทีในกรุงเทพฯ มีที่ไหนแนะนำบ้าง
หางานไอทีในกรุงเทพฯ มีที่ไหนแนะนำบ้าง

ปัจจุบันชีวิตคนเราทุกคนต่างผูกพันกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นทุกวัน รวมไปถึงในองค์กรต่างๆ ที่พยายามปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล..........

16 Oct 2019