รู้ยัง สสวท. เปิดดาวน์โหลดหนังสือเรียนฟรี เป็นกรณีพิเศษ


รู้ยัง สสวท. เปิดดาวน์โหลดหนังสือเรียนฟรี เป็นกรณีพิเศษ

สสวท.

          ตามที่ สสวท. ได้ให้ องค์การค้า สกสค. จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของระดับชั้น ป.1 ป.4  ม.1 และ ม.4 ซึ่งพบว่าขณะนี้ได้มีการเปิดภาคเรียนแล้ว แต่องค์การค้า สกสค. ก็ยังจัดพิมพ์และส่งหนังสือเรียนของ สสวท. ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ไม่ทัน รวมทั้งในร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหนังสือเรียนขององค์การค้า สกสค. ก็ยังไม่มีหนังสือเรียนของ สสวท. วางจำหน่าย ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก

          เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการที่ครูและนักเรียนไม่มีหนังสือเรียนใช้ในการเรียนการสอนในขณะนี้นั้น  สสวท. จึงได้ดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของชั้น ป.1 ป.4  ม.1 และ ม.4  ของบทที่ 1 และบทที่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนได้ทราบ เพื่อเข้ามา Download ไฟล์ไปใช้ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ ipst.me/textbooks

          สถานศึกษาใดที่สั่งซื้อหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. แต่ยังไม่ได้รับ กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/getipstbook  เพื่อ สสวท. จะได้ประสานกับองค์การค้า สกสค. ในการติดตามสถานะการจัดส่งและปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น

(เผยแพร่ข้อมูลโดย : เว็บไซต์ aSearcher)  
(ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์สสวท.)

 


Share :

Category : ประกาศ

Tags : ประกาศ

Other News

มาดูมนุษย์เงินเดือนใช้ชีวิตด้วยเงิน 500 จะกินข้าวได้กี่วัน!!
มาดูมนุษย์เงินเดือนใช้ชีวิตด้วยเงิน 500 จะกินข้าวได้กี่วัน!!

มาดูมนุษย์เงินเดือนใช้ชีวิตด้วยเงิน 500 จะกินข้าวได้กี่วัน!!

05 Dec 2019

วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ( Royal Thai Navy Day)
วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น วันกองทัพเรือ ( Royal Thai Navy Day)

กองทัพเรือมีกำเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทย

08 Dec 2019