8 มิถุนายน วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)


วันทะเลโลก, วันมหาสมุทรโลก, ทะเล, มหาสมุทร, World, Ocean, ทรัพยากรธรรมชาติ, ทรัพยากร, ธรรมชาติ

" วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี " 

นอกจากทะเลจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ทะเลและมหาสมุทรทั่วทั้งโลกยังเป็นเสมือนหัวใจของโลกใบกลมๆ ของเรา ที่สำคัญทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่มาก ดังนั้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี จึงถูกระบุไว้ให้เป็นวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี วันสำคัญของโลกวันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ก็นับเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำ

ความสำคัญของวันทะเลโลก

จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันทะเลโลกขึ้นมาก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

(ที่มา : kapook.com)


Other News

ทำไมควรใช้ Cloud และ Cloud คืออะไร
ทำไมควรใช้ Cloud และ Cloud คืออะไร

ทำไมควรใช้ Cloud และ Cloud คืออะไร

23 Jul 2019

12 เรื่องน่ารู้ของวันวาเลนไทน์ที่ทุกคนควรรู้
12 เรื่องน่ารู้ของวันวาเลนไทน์ที่ทุกคนควรรู้

" วันวาเลนไทน์ เวียนมาอีกครั้ง...หันไปทางไหนก็มีแต่คนรักกัน!! "

23 Jul 2019