8 มิถุนายน วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

วันทะเลโลก, วันมหาสมุทรโลก, ทะเล, มหาสมุทร, World, Ocean, ทรัพยากรธรรมชาติ, ทรัพยากร, ธรรมชาติ

" วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี " 

นอกจากทะเลจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ทะเลและมหาสมุทรทั่วทั้งโลกยังเป็นเสมือนหัวใจของโลกใบกลมๆ ของเรา ที่สำคัญทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่มาก ดังนั้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี จึงถูกระบุไว้ให้เป็นวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี วันสำคัญของโลกวันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ก็นับเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำ

ความสำคัญของวันทะเลโลก

จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันทะเลโลกขึ้นมาก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

(ที่มา : kapook.com)


Other News

10 ข้อต้องห้ามของการเขียน resume ที่ควรรู้ !!
10 ข้อต้องห้ามของการเขียน resume ที่ควรรู้ !!

เด็กจบใหม่ควรรู้ว่าการทำเรซูเม่แบบไหนส่งผลดีกับตัวเองและแบบไหนที่จะทำให้ตัวคุณไม่ได้งาน! อยากให้จำเอาไว้ว่าฝ่ายบุคคลแต่ละบริษัทไม่ได้รู้จักคุณมาก่อน สิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือ เรซูเม่..........

09 Dec 2019

ข่าว : ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต
ข่าว : ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต

ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต

06 Dec 2019