7 คุณสมบัติสำคัญ ที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่

คุณสมบัติ, ทักษะ, องค์กร, คนทำงานรุ่นใหม่, ทำงาน, รุ่นใหม่, โดดเด่น, มองหา, หางาน

" เพราะคนคือพลังขับเคลื่อนองค์กร!! "

งานต่างๆ ไม่อาจสำเร็จลงได้หากปราศจากคนทำงาน องค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น สิ่งสำคัญก็คือคนทำงานที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพมากพอที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้ แต่ความรู้ความสามารถที่ตรงกับงานเพียงอย่างเดียวคงจะไม่พอสำหรับองค์กรที่ต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่ คุณจึงต้องหาทักษะและคุณสมบัติอื่นๆ ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นสิ่งที่องค์กรมองหาจากคนทำงานรุ่นใหม่ ซึ่งจะต้องมีความพิเศษอย่างไร หรือต้องมีคุณสมบัติแบบไหน? ไปดูกันเลยค่ะ

คุณสมบัติ, ทักษะ, องค์กร, คนทำงานรุ่นใหม่, ทำงาน, รุ่นใหม่, โดดเด่น, มองหา, หางาน

1. มีความรับผิดชอบสูง

องค์กรส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูง มอบหมายงานอะไรให้ ก็พยายามที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จ รวมทั้งสามารถเชื่อใจ และไว้ใจได้ในการเข้ามาช่วยให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

สำหรับองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว มักจะต้องการพนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี ไม่ใช่พนักงานที่ทำงานแบบเดิมๆ อยู่แบบเดิมๆ คิดแบบเดิมๆ หรือเวลาที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็พยายามที่จะต่อต้าน และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3. เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงส่งผลต่อรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม ทำให้หลายๆ องค์กรต้องการคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

4. คิดวิเคราะห์ได้ แก้ไขปัญหาเป็น

การคิดวิเคราะห์ ถือเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในโลกของการทำงาน เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนอื่นๆ ได้ เช่น การวางแผน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ฯลฯ องค์กรจึงต้องการคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัตินี้เป็นอย่างมาก

5. รู้ภาษาต่างประเทศ

ภาษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกของการทำงานปัจจุบัน เพราะคนทำงานต้องใช้ทักษะด้านภาษาทั้งเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าหาความรู้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่ถ้ามีความสามารถภาษาที่ 3 ด้วย เช่น ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น ก็จะยิ่งกลายเป็นคนที่องค์กรต้องการมากขึ้นไปอีก

6. มีความคิดสร้างสรรค์

คงต้องยอมรับว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งได้ ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับทักษะด้านนี้กันมากขึ้น

7. การสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม

ในการทำงาน ทุกคนต้องมีการสื่อสารกันทั้งนั้น ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน คนที่ทำงานด้วยกัน หรือกับลูกค้า ซึ่งถ้าคุณมีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักการลำดับความสำคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดี ก็จะยิ่งช่วยให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น


Other News

ดวงรายสัปดาห์ 18 - 25 ต.ค. 2561
ดวงรายสัปดาห์ 18 - 25 ต.ค. 2561

ดวงรายสัปดาห์ 18 - 25 ต.ค. 2561 ดวงเสริม ดวงหนุน ดวงเด่น มาดูเลย

06 Dec 2019

ออกกำลังกายก็เยอะทำไมน้ำหนักยังไม่ลด?
ออกกำลังกายก็เยอะทำไมน้ำหนักยังไม่ลด?

เคยเจอปัญหานี้กันหรือเปล่า? เมื่อการลดน้ำหนักสำหรับใครบางคนนั้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่าย แต่สำหรับใครอีกหลายๆ คนนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นมาก!..........

08 Dec 2019