5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)


วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, World, Environment

" วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี "

สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

(ที่มา : dmc.tv)


Other News

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.4 ผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

16 Oct 2019

แคมเปญ "ฝากประวัติได้เงิน" สำหรับผู้ที่ฝากประวัติกับอะเสิร์ชเชอร์ เท่านั้น!
แคมเปญ "ฝากประวัติได้เงิน" สำหรับผู้ที่ฝากประวัติกับอะเสิร์ชเชอร์ เท่านั้น!

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ฝากประวัติกับอะเสิร์ชเชอร์ เท่านั้น!!

16 Oct 2019