31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

วันงดสูบบุหรี่โลก, งดสูบบุหรี่, สูบบุหรี่, บุหรี่, เลิกบุหรี่, สุขภาพ, ติดนิสัย, ผลเสีย, อันตราย

ทุกคนก็คงจะรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่กันอยู่แล้วว่า มันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร แต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะสูบมัน บางคนเลือกที่จะสูบบุหรี่เพียงเพราะความเท่จนในที่สุดก็ติดเป็นนิสัย และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก aSearcher มีความเป็นมาเกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก มาฝาก ลองใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกบุหรี่กันดีไหม?

วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป โดยในปี 2562 นี้ มีคำขวัญว่า " บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) "

ที่มา : Kapook


Other News

โปรแกรมเมอร์จบใหม่สมัครงานยังไงให้ได้งาน?
โปรแกรมเมอร์จบใหม่สมัครงานยังไงให้ได้งาน?

โปรแกรมเมอร์ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

21 Nov 2019

ฝากครรภ์ ขอเพียงแค่บอกประกันสังคมช่วยออกให้
ฝากครรภ์ ขอเพียงแค่บอกประกันสังคมช่วยออกให้

ประกันสังคมก็ช่วยคุณออกค่าใช้จ่ายให้เมื่อคุณตั้งครรภ์ มีค่าใช้อะไรบ้างนะ..

21 Nov 2019