วันสหประชาชาติ

วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม ของทุกปี  

สหประชาชาติ (United Nations Organization) คือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำสันสิภาพมาสู่โลก อีกทั้งยังช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับประเทศสมาชิก และในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ถือเป็นอีก วันสหประชาชาติ วันนี้เราจึงจะมารู้จักถึงความสำคัญและ ประวัติของวันสหประชาชาติกัน

ประวัติวันสหประชาชาติ  
องการสหประชาชาติ (United Nations Organization) หรือ องค์การ UN ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลก ซึ่งมีเป้าหมายให้มนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนา ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2488) ด้วยความร่วมมือของ นายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งขึ้นมา 3 ประการ ได้แก่
- เพื่อระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศคู่กรณีด้วยสันติวิธี
- เป็นแกนกลางในการนำสันติภาพอันถาวีมาสู่โลก
- เป็นศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือ ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ความสำคัญของสหประชาติ

เหตุผลของวันสหประชาชาติ เพื่อระลึกถึงและ เฉลิมฉลองให้แก่การกำเนิดขององค์การสหประชาชาติ โดยให้ตระหนักถึงความเสมอภาพ สิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและ ความมั่นคงให้เกิดขึ้น อีกทั้งในวันสหประชาชาติในแต่ละประเทศจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศคอสตาริกา ได้กำหนดให้วันสหประชาชาติเป็นวันหยุดประจำชาติ ประเทศสวีเดนกำหนดให้วันสหประชาชาติเป็นวันธงชาติสวีเดน เป็นต้น

กิจกรรมในวันสหประชาชาติ

เนื่องในวันสหประชาชาติ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการเพื่อแพร่ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังประดับธงของสหประชาชาติร่วมกับธงชาติของผู้เข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในสถานที่สำคัญๆ ต่าง ในแต่ละประเทศนั้นๆ