วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง, เปลี่ยนแปลง, การปกครอง, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบอบประชาธิปไตย

" 24 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง "

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน เป็นวันที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฏร ได้ใช้กลลวง นำทหารบกและ ทหารเรือมารวมตัวกันในบริเวณ พระที่นั้งอนันตสมาคม ประมาณราว 2,000 คน โดยอ้างว่าเป็นการเดินสวนสนาม จากนั้นนายพันเอกพระยาพหลพล พยุหเสนา ได้อ่านประกาศคณะราษฏร ฉบับที่ 1 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เสมือนเป็นการประกาศยึดอำนาจการปกครอง เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก่อนที่จะนำกำลังแยกย้ายไปปฏิบัติการกันต่อไป

คณะราษฏรที่ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยนั้น ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยประกอบไปด้วยคนสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนไทยในต่างประเทศ และกลุ่มนายทหารในประเทศไทย ที่มีพื้นฐานการศึกษาคล้ายกัน คือ วิชาจากทางประเทศตะวันตก ที่มีรูปแบบการปกครองที่ใกล้ชิดกับประเทศของเรา จึงเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประชาชนในยุโรปตะวันตกที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการปกครอง ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จึงทำให้บุคคลทั้งสองนี้มีความคิดเห็นว่าจนควรจะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองกระทำได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน การปกครองของประเทศจึงเปลี่ยนไป คือมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

หลักฐานประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นหมุดทองเหลือง ฝังอยู่กับพื้นถนน บนลานพระบรมรูปทรงม้า ด้านสนามเสือป่า มีข้อความว่า “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎร ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ“ เป็นหลักฐานถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อ 72 ปีก่อน ข้อความเหล่านี้นับวันแต่จะเลือนหายไปตามกาลเวลา

(ที่มา : mthai.com)


Other News

เคล็ดไม่ลับ! หางานไอทีได้งานดีๆ ตรงใจ ด้วย 5 ข้อง่ายๆ
เคล็ดไม่ลับ! หางานไอทีได้งานดีๆ ตรงใจ ด้วย 5 ข้อง่ายๆ

ในยุคนี้สมัยนี้ ต้องบอกเลยว่างานไอทีเป็นสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ซึ่งองค์กรหลายๆ องค์กรต่างก็จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี และต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานไอทีให้เข้ามาร่วมทำงานกับองค์กร..........

11 Dec 2019

เติมเชื้อไฟกันหน่อย! หมดไฟ หมดpassion ควรทำยังไง?
เติมเชื้อไฟกันหน่อย! หมดไฟ หมดpassion ควรทำยังไง?

เติมเชื้อไฟกันหน่อย! หมดไฟ หมดpassion ควรทำยังไง? ..........

11 Dec 2019