วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก


วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) 

โดยนอกจากวันเบาหวานโลกจะมีไว้ให้เราตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวานแล้ว การกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญยังมีเบื้องหลังที่น่าสนใจอีกด้วย โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่คุกคามสุขภาพของคนทั่วโลก โดยสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกกว่า 415 ล้านคน และมีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ถึง 318 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน


ที่สำคัญยังมีการคาดการณ์ว่า จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน คือประมาณ 313 ล้านคน จะเป็นผู้หญิง และผู้หญิง 2 ใน 5 ที่ป่วยเป็นเบาหวานจะอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ส่วนสถิติโรคเบาหวานในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันพบว่า มีคนไทยวัยผู้ใหญ่ 1 ใน 11 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ที่น่ากลัวคือ ในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานถึง 200 คน หรือประมาณชั่วโมงละ 8 คน ขณะเดียวกันก็พบว่า คนไทยมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 37 และจากอัตราเฉลี่ยทำให้ทราบว่า ผู้หญิงไทยเกือบครึ่งมีภาวะอ้วน ซึ่งภาวะอ้วนเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และยังพบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 9 ของผู้หญิงทั่วโลก ทว่าในประเทศไทยนั้น โรคเบาหวานติดอันดับ 2 ของการเสียชีวิตของผู้หญิงในประเทศไทย ฉะนั้นเพื่อให้เราทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงโรคเบาหวาน และเพื่อรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ห่างจากโรคเบาหวานมากขึ้น วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงถูกกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) และกระปุกดอทคอมก็อยากเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ทุกคนห่างไกลโรคเบาหวาน วันนี้จึงจะพามาทำความรู้จักวันเบาหวานโลกให้มากขึ้นกันค่ะ


วันเบาหวานโลก กับประวัติความเป็นมา
วันเบาหวานโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (IDF) องค์การอนามัยโลก (WHO) และสหประชาชาติ (UN) โดยเหตุผลที่ทั้ง 3 องค์กรระดับโลกเลือกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ให้เป็นวันเบาหวานโลก ก็เพราะว่า วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันเกิดของ Frederick Banting ผู้ค้นพบอินซูลิน ยาฉีดลดน้ำตาลในเลือดที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลสำคัญ ผู้คิดค้นยาเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี จึงถูกกำหนดให้เป็นวันเบาหวานโลกนั่นเอง


สัญลักษณ์วันเบาหวานโลก กับความหมายอันลึกซึ้ง 

(ภาพจาก:  http://bit.ly/2z5nhZS)


สัญลักษณ์ของวันเบาหวานโลกมีลักษณะเป็นวงกลมสีฟ้า โดยวงกลม คือ สัญลักษณ์แห่งชีวิต สุขภาพ และการร่วมมือกัน ส่วนสีฟ้า เป็นสีที่สื่อถึงท้องฟ้าทั่วทั้งโลก

สัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าในวันเบาหวานโลกจึงมีความหมายถึงการร่วมมือกันของคนทั้งโลกเพื่อต้านภัยจากโรคเบาหวาน ภายใต้ชื่อของสัญลักษณ์ที่เรียกกันว่า "United for Diabetes" ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน


ความสำคัญของวันเบาหวานโลก 
จุดประสงค์ของวันเบาหวานโลกมีขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นเบาหวาน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ป่วยเป็นเบาหวาน สัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน และการลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการที่ดี รวมไปถึงพฤติกรรมขาดการออกกำลังกาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า จริง ๆ แล้วโรคเบาหวานเราป้องกันได้


(ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย) Other News

ทำงานอย่างไร? ให้เป็นมืออาชีพ
ทำงานอย่างไร? ให้เป็นมืออาชีพ

ใครๆ ก็อยากทำงานจนประสบความสำเร็จ และกลายเป็นมืออาชีพ

07 Dec 2019

เงินฝากปลอดภาษีของดีที่ควรรู้ มนุษย์เงินเดือนควรมี
เงินฝากปลอดภาษีของดีที่ควรรู้ มนุษย์เงินเดือนควรมี

" เงินฝากปลอดภาษีของดีที่ควรรู้ มนุษย์เงินเดือนควรมี "

05 Dec 2019