11 กรกฎาคม วันประชากรโลก (World Population Day)


วันประชากรโลก, ประชากร, World, Population, วันห้าพันล้าน

"วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันประชากรโลก (World Population Day)"

วันประชากรโลกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในวันฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนครบปีที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประมาณจำนวนประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 6,727,551,263 คน และในปลายปี พ.ศ. 2554 ทั่วโลกเฉลิมฉลองที่โลกมีประชากรครบ 7,000 ล้านคน โดยการฉลองดังกล่าวเริ่มขึ้นในฟิลิปปินส์ ให้กับทารกเพศหญิงชื่อ ดานิกา เมย์ คามาโช

สหประชาชาติประเมินว่า ประชากรโลกจะแตะที่ระดับ 8,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2626 แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่อายุขัย ไปจนถึงการคุมกำเนิด และอัตราการเสียชีวิตของทารก ขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดของโลกกว่า 1,300 ล้านคน รองลงมาเป็นอินเดียที่มีประชากรมากกว่าหลักพันล้านคนแล้ว

แม้ก่อนหน้านั้นทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานในการกำหนดจำนวนบุตรและระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรได้อย่างเสรี โดยคาดว่าวิทยาการการคุมกำเนิดสมัยใหม่ ยังไม่กระจายได้ทั่วถึง

วันประชากรโลก จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จัดงานและการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จะให้สิทธิ์พื้นฐานดังกล่าวบรรลุความเป็นจริง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลยากได้รับข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่จำเป็นในการวางแผนครอบครัว ผู้โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กวัยรุ่น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโลก

1. การค้นคว้าทางการแพทย์
ที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันและรักษาโรค รวมถึงมีองค์การที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและวัฏจักรของการแพร่เชื้อโรค

2. ความรู้เรื่องสุขอนามัยของประชากร 
ประชากรโลกแทบทุกประเทศมีความรู้เรื่องสุขอนามัยมากขึ้นรวมทั้งมีการจัดการระบบ การวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ

3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เช่น ผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ ได้ทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ หรือการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านระบบโทรคมนาคมต่างๆ

4. ระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงทีมีทัศนคติต่อการแต่งงานเป็นด้านลบ ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเด็กลดน้อยลง

(ที่มา : tkpark.or.th)Other News

Facebook เปิดตัวสกุลเงินใหม่ Libra ลุยสร้างระบบชำระเงินใหม่ระดับโลก
Facebook เปิดตัวสกุลเงินใหม่ Libra ลุยสร้างระบบชำระเงินใหม่ระดับโลก

Facebook พร้อมรบในสังเวียนธุรกิจการเงิน เปิดตัวโครงการ Libra ด้วยฐานะก้าวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาในโลกสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่กำลังตั้งไข่ คาดสกุลเงินดิจิทัลพร้อมใช้อย่างเป็นทางการในปีหน้า 2020..........

21 Jul 2019

จุดเช็คอิน สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะในกรุงเทพ
จุดเช็คอิน สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะในกรุงเทพ

จุดเช็คอิน สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะในกรุงเทพ

21 Jul 2019