เป็น "พนักงานไอที" ต้องทำอะไรได้บ้าง?


พนักงานไอที, พนักงาน, ไอที, งานไอที, โลกยุคดิจิทัล, ทำงาน, ทักษะ, ความสามารถ, คุณสมบัติ

" พนักงานไอที จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? "

ปัจจุบันไอทีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โลกของเราในปัจจุบันจึงกลายเป็นโลกยุคดิจิทัลไปแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยว่าไอทีนั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการทำงานในหลายๆ อย่างของคนส่วนใหญ่ และคนที่มีความสามารถทางด้านไอทีนั้นถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถหางานทำได้ง่ายและเป็นที่ต้องการของหลายๆ องค์กร วันนี้ aSearcher จึงมีบทความดีๆ มาบอกทุกคน ถึงคุณสมบัติของพนักงานไอที ว่าการจะเป็นพนักงานไอทีนั้นจะต้องทำอะไรได้บ้าง? และมีคุณสมบัติอย่างไร?

1. ทักษะด้านการบริหารโปรเจคงานได้ดี
2. ทักษะด้านการพัฒนาเว็บไซต์
3. ทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ Mobile application
4. ทักษะด้านการดูแลความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
5. ทักษะด้านการบริหารฐานข้อมูล
6. ทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
7. ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
8. ทักษะด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
9. ทักษะด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านไอทีและอิเล็กทรอนิกส์
10. ทักษะด้านการออกแบบและวางแผนเครือข่าย
11. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
12. อื่นๆ โปรดระบุ.....................
 


Other News

วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีจะเป็นวันตำรวจไทย
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีจะเป็นวันตำรวจไทย

วันตำรวจไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458

16 Oct 2019

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ มีเฮ คืนสิทธิ ม.39
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ มีเฮ คืนสิทธิ ม.39

ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ของประกันสังคม

16 Oct 2019