เตรียมความพร้อมคุณหนูๆ เข้าสู่โลกยุคใหม่ด้วย Digital Skill

Digital Skill, Digital, Skill, ดิจิตอลสกิล, ดิจิตอล, เทคโนโลยี, พนักงานไอที, หางานไอที, หางาน, งานไอที

" การปลูกฝังความฉลาดทาง Digital Skill เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ "

ปัจจุบันเด็กๆ ในวัยที่อายุน้อยกำลังใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อเป็นเวลานานมากขึ้น พวกเขาใช้เวลาเฉลี่ยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันในการอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการใช้เวลามากกว่าที่เด็กๆ ใช้กับผู้ปกครองหรือในโรงเรียนซะอีก เช่นนี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กๆ เนื้อหาดิจิตอลใดที่พวกเขาใช้พบกันทางออนไลน์และใช้เวลาบนหน้าจอนานเพียงใด ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็กๆ

โลกดิจิตอลในการเรียนรู้และความบันเทิงนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมาก ซึ่งในโลกดิจิตอลนี้เด็กๆ ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายอย่าง เช่น การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต การติดเทคโนโลยีเนื้อหาลามกอนาจาร และความรุนแรง การสร้างความรุนแรง การหลอกลวง และการขโมยข้อมูล

ดังนั้นในฐานะผู้ปกครอง ผู้สอน และผู้นำ คุณควรจะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆ ให้พร้อมสำหรับยุคดิจิตอล โดยการให้เด็กๆ เรียนรู้ Digital Skill นั่นเองค่ะ

1. Digital Identity (ตัวตนดิจิตอล)

ความสามารถในการสร้าง จัดการเอกลักษณ์ และชื่อเสียงออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงการตระหนักถึงบุคคลออนไลน์ และการจัดการผลกระทบระยะสั้น และระยะยาวของสถานะออนไลน์

2. Digital Use (การใช้ดิจิตอล)

ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลและสื่อ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญในการควบคุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตออนไลน์และออฟไลน์

3. Digital Safety (ความปลอดภัยแบบดิจิตอล)

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงทางออนไลน์ (เช่น การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต การตัดแต่งการทำให้เป็นอนุมูล) รวมถึงเนื้อหาที่มีปัญหา (เช่น ความรุนแรงและความลามก) เพื่อหลีกเลี่ยงและจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้

4. Digital Security (ความปลอดภัยแบบดิจิตอล)

ความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (เช่น การแฮ็กการหลอกลวงมัลแวร์) เพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และการใช้เครื่องมือความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูล

5. Digital Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์ดิจิตอล)

ความสามารถในการเอาใจใส่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทางออนไลน์

6. Digital Communication (การสื่อสารแบบดิจิตอล)

ความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

7. Digital Literacy (ความรู้ทางดิจิตอล)

ความสามารถในการค้นหา ประเมิน ใช้ แบ่งปัน และสร้างเนื้อหา ตลอดจนความสามารถในการคิดคำนวณ

8. Digital Rights (สิทธิดิจิตอล)

ความสามารถในการทำความเข้าใจ และรักษาสิทธิส่วนบุคคล กฎหมาย รวมไปถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการพูด และการป้องกันจากคำพูดแสดงความเกลียดชัง

เหนือสิ่งอื่นใดการได้มาซึ่งความสามารถทาง Digital Skill เหล่านี้ ก็ควรมีรากฐานมาจากคุณค่าของมนุษย์ เช่น ความเคารพ ความเอาใจใส่ และความรอบคอบ ค่านิยมเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และมีความรับผิดชอบ Digital Skill จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เด็กๆ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลนั่นเองค่ะ

(ที่มา : weforum.org)


Other News

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ

มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง

05 Dec 2019

ทำงานอย่างไร? ให้เป็นมืออาชีพ
ทำงานอย่างไร? ให้เป็นมืออาชีพ

ใครๆ ก็อยากทำงานจนประสบความสำเร็จ และกลายเป็นมืออาชีพ

07 Dec 2019