อาชีพเสริมรายได้ดี! ไม่ต้องพึ่งดวง ไม่ต้องง้อหวย แค่แจ้งเบาะแสผู้ทำผิดรับส่วนแบ่งไปเลยจุกๆ

อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

อาชีพเสริมยอดฮิตแจ้งเบาะแสคนทำผิด จับปรับได้แล้ว เตรียมตัวรอรับเงินส่วนแบ่งได้เลย!! 

ระวังตัวกันเอาไว้ให้ดี!! ความผิดมากมายในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นวิถีชีวิต และส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ และต่างก็มองข้ามไปนั้น ความผิดเหล่านี้จะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป! เพราะได้เกิดอาชีพใหม่ขึ้น เพื่อให้พลเมืองดีทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยผู้แจ้งเบาะแสของผู้กระทำผิดจะได้รับส่วนแบ่ง 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าปรับ หากแจ้งจับในสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อ ดังนี้ 

ดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาว

อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

1. ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะ แล้วไม่เก็บ ถูกปรับ 500 บาท 

ความยาก : ระดับสูง 
ความอันตราย : ระดับสูง 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 250 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : ต่ำมาก


อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

2. พ่นสี หรือ ขีดเขียนกำแพง ในที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท 

ความยาก : ระดับสูง 
ความอันตราย : ระดับสูง 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 2,500 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : ต่ำมาก


อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

3. รถบรรทุก ทำหิน ทราย หรือ ดิน ร่วงหล่นบนถนน ถูกปรับ 3,000 บาท 

ความยาก : ระดับปานกลาง 
ความอันตราย : ระดับต่ำ 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 1,500 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : ปานกลาง


อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

4. แต่งรถ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน ถูกปรับ 5,000 บาท 

ความยาก : ระดับปานกลาง 
ความอันตราย : ระดับปานกลาง 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 2,500 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : ปานกลาง


อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

5. จอดรถบนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท 

ความยาก : ระดับง่าย 
ความอันตราย : ระดับต่ำ 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 2,500 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : สูงมาก


อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

6. ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท 

ความยาก : ระดับง่าย 
ความอันตราย : ระดับปานกลาง 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 2,500 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : สูงมาก


อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

7. ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท 

ความยาก : ระดับง่าย 
ความอันตราย : ระดับต่ำ 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 2,500 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : สูงมาก


อาชีพเสริม, อาชีพใหม่, อาชีพ, แจ้งเบาะแส, ผู้กระทำผิด, ผิดกฎหมาย, กฎหมาย, ค่าปรับ, พลเมืองดี, ส่วนแบ่ง

8. วางสิ่งกีดขวางบนถนน ถูกปรับ 10,000 บาท 

ความยาก : ระดับง่าย 
ความอันตราย : ระดับต่ำ 
ส่วนแบ่งสูงสุด : 5,000 บาท 
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบความเสี่ยง : สูงมาก

ดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาว

สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับ ตามลิงค์ ที่นี่

ดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาวดวงดาว


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเทศกิจ, กองปราบปราม


Other News

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 17 ทางด้านซีกโลกตะวันตก ได้มีการตื่นตัวในด้านการเก็บรวบรวม และสะสมทรัพย์สมบัติ และมรดกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของมีค่า สิ่งเก่าแก่ หรือที่หายากและแปลกๆ..........

18 Jan 2020

ข่าว : สิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ข่าว : สิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

สิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

18 Jan 2020