อะไรบ้าง? ที่คนหางานไอทีต้องศึกษาก่อนจะเป็นโปรแกรมเมอร์

พนักงานไอที, หางานไอที, หางาน, งานไอที, ไอที, IT, ทำงาน, Programmer, โปรแกรมเมอร์, คุณสมบัติ

" อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องทำอย่างไร? "

ในโลกของการทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ต้องบอกเลยว่างานไอทีเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก สำหรับสายงานไอทีในปัจจุบันนั้นก็มีให้คนหางานไอทีได้เลือกสมัครจำนวนมาก โดยเฉพาะอาชีพโปรแกรมเมอร์ที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะการแข่งขันทางด้านธุรกิจไอทีและดิจิตอลที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสิ่งสำคัญที่คนหางานไอทีที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ทุกคนต้องใช้และศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นั่นก็คือภาษาเขียนโปรแกรมเพราะมีการพัฒนาภาษาใหม่ค่อนข้างรวดเร็วอยู่เสมอนั่นเองค่ะ

อะไรบ้าง? ที่คุณต้องศึกษาก่อนจะเป็นโปรแกรมเมอร์

อันดับแรกคนหางานไอทีที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์คงต้องเริ่มจากการหัดเขียนโค้ดพื้นฐานและชุดคำสั่งต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ว่าแต่ละคำสั่งนั้นใช้งานอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อเรียกมันขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการใช้ภาษา Java และ C++ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบห้องสมุด มันเหมาะสมแล้วแหละที่คุณต้องเริ่มเรียนจากโรงเรียนมัธยมเป็นที่แรก

โรงเรียนมัธยม

โรงเรียนมัธยมหลายแห่งมีการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาในอนาคต มีวิชาอื่นมากมาย เช่น พีชคณิต แคลคูลัส วิชาเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และวิธีการทำงานโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ บางโรงเรียนยังมีการฝึกโปรแกรมฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ หลังจากนี้เป็นก็เป็นการเสร็จสิ้นหลักสูตรก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

เป็นธรรมดาของลูกจ้างส่วนใหญ่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์นั้นจะต้องจบระดับปริญญาตรี ซึ่งในหลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาแขนงต่างๆ ของวิชาการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มัดรวมวิชาการเขียนโปรแกรมเป็นวิชาหลักเหมือนวิชาอื่นๆ เช่น สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิชาที่ได้เปิดสอนนั้นครอบคลุมไปถึงโครงสร้างของข้อมูลและวิธีการเขียนโปรแกรมกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และวัดระดับการเขียนโปรแกรม

เป็นเรื่องธรรมดาของการเขียนโปรแกรมนั้นต้องศึกษาอยู่บ่อยๆ และตลอดเวลา หรือการได้รับใบรับรองในการพิสูจน์ทักษะเพื่อให้นายจ้างเห็นเวลาที่คนหางานไอทีที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไปสมัครงาน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมขั้นสูง โปรแกรมเมอร์ควรหมั่นศึกษาไม่หยุดหย่อน เพื่อการเรียนรู้ของเทคโนโลยีล่าสุด การใช้เครื่องมือการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานของนายจ้างทั่วๆ ไป

(ที่มา : iteamstudio.com)


Other News

รู้ทัน! โรคยุคใหม่ของพนักงานไอที
รู้ทัน! โรคยุคใหม่ของพนักงานไอที

พนักงานไอทีส่วนมากมักทำงานหนักจนละเลยเรื่องสุขภาพ กว่าจะรู้ตัวก็พังทั้งสุขภาพ พังทั้งงาน บางคนหนักเข้าก็กลายเป็นโรคร้ายแรงจนต้องออกจากงานเพื่อมารักษาตัวเองกันเลยทีเดียวค่ะ..........

05 Dec 2019

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ มีเฮ คืนสิทธิ ม.39
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ มีเฮ คืนสิทธิ ม.39

ปีแห่งการคืนสภาพผู้ประกันตน ม.39 ของประกันสังคม

05 Dec 2019