อยากเป็น "พนักงานไอที" ต้องเรียนสาขาไหน?


สายงานด้านไอที, พนักงานไอที, พนักงาน, ไอที, เรียนจบ, เรียน, สาขา, งานไอที, อนาคต

" อยากทำงานด้านไอที ต้องเรียนจบสาขาไหนกันบ้างนะ? "

สำหรับใครที่มีความชอบและความฝันที่อยากจะทำงานทางด้านไอทีแล้วล่ะก็ อันดับแรกที่คุณต้องทำก็คงจะเป็นการเลือกเรียนในสาขาทางด้านไอที ที่พอคุณเรียนจบแล้วสามารถตอบโจทย์การเป็นพนักงานไอทีในอนาคตของคุณได้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าสายงานทางด้านไอทีนั้นกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก จะมีสาขาไหนกันบ้าง? ตาม aSearcher ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

สายงานด้านไอที, พนักงานไอที, พนักงาน, ไอที, เรียนจบ, เรียน, สาขา, งานไอที, อนาคต

1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นสาขาวิชาโดยตรงของสายงานทางด้านไอที ซึ่งจะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network, Software และ Hardware

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นสาขาวิชาประยุกต์ที่มีการเรียนการสอนคล้ายๆ กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากเหมือนกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

เป็นสาขาวิชาที่ได้รวมเอา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกมและมัลติมีเดีย

4. สาขาสารสนเทศการแพทย์

เป็นสาขาที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข วิชาหลักๆ ที่จะได้เรียนก็คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

5. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เป็นสาขาที่นำเอาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจและการจัดการ โดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบในการวางแผนการบริหารองค์กร

6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นสาขาวิชาที่จะเน้นเรียนในเรื่องการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ จนไปถึงเรื่องการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Software) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และเครือข่าย (Network) ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

7. สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย

เป็นสาขาวิชาที่เราจะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย และยังรวมถึงเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่ายอีกด้วย

8. สาขากราฟิกดีไซน์

เป็นสาขาที่จะเรียนเกี่ยวกับการคิดและออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทั้ง 2D และ 3D นอกจากนี้ยังจะได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานออกแบบกราฟิกอีกด้วย

9. สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

เป็นสาขาวิชาที่เปิดโอกาสให้สามารถปล่อยไอเดีย ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยในสาขาวิชานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางมัลติมีเดีย สื่อแอนิเมชัน 2D และ 3D นอกจากนี้ยังจะเรียนเกี่ยวกับการสร้าง Visual Effect และสื่อสิ่งพิม์ต่างๆ อีกด้วย

10. สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นสาขาวิชาที่ได้มีการผสมผสานการเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและการปฏิบัติจริง ทั้งการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ สู่การสร้างออกมาเป็นนวัตกรรม

(ที่มา : admissionpremium.com)


Other News

เลือกของขวัญปีใหม่ยังไงให้ถูกใจทั้ง 12 ราศี
เลือกของขวัญปีใหม่ยังไงให้ถูกใจทั้ง 12 ราศี

เลือกของขวัญปีใหม่ยังไงให้ถูกใจทั้ง 12 ราศี

23 Oct 2019

ทำไมลูกน้องถึงลาออก? มาทบทวนกันดูไหม....
ทำไมลูกน้องถึงลาออก? มาทบทวนกันดูไหม....

มาทบทวนกันดูไหม ว่าทำไมลูกน้องคุณถึงตัดสินใจลาออก กลุ่มที่มีโอกาสย้ายงานสูงคือกลุ่มที่มีช่วงอายุงาน 3 - 7 ปี คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ยังมีอายุน้อย จึงต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างสูง..........

23 Oct 2019