หางานทำในต่างประเทศยังไงดี?

Work, Overseas, Find, Jobs, IT, Experience, Register


" การไปทำงานในต่างประเทศจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป! "

ต้องบอกเลยว่าในยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่การไปทำงานในต่างประเทศไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป เพราะว่าโลกของเรานั้นถูกย่อลงให้แคบลงกว่าเดิมเยอะมาก ปัจจุบันการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน แต่การจะไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนั้น คุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไร แล้วมีวิธีไหนบ้างนั้น วันนี้ aSearcher มีคำตอบค่ะ  

Work, Overseas, Find, Jobs, IT, Experience, Register

1. ภาษาอังกฤษต้องชัวร์  

นอกจากคะแนน TOEIC ที่ต้องทำให้ได้ในระดับมาตรฐานแล้ว คุณจะต้องเตรียมตัวด้านการพูดและการสื่อสารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแบบมืออาชีพ สื่อสารให้ง่าย ชัดเจน ใส่สำเนียงที่ถูกต้องเข้าไปบ้าง เพราะเรื่องภาษาจะตัดสินชะตาคุณได้เลยว่าจะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือไม่ ถ้าภาษาไม่ได้เรื่อง อย่าว่าแต่ได้งานเลย แค่สัมภาษณ์งานก็แทบจะโดนเขี่ยทิ้งอยู่แล้ว ถ้าอยากไปทำงานต่างประเทศแล้วล่ะก็ คุณต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ในระดับที่ดี จงเตรียมพร้อมและเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอ

2. เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 

ควรเน้นเรื่องการทำงานอย่างเป็นระบบที่วัดผลได้เป็นสำคัญ ชาวต่างชาติหรือฝรั่งจะไม่ค่อยชอบอาการขี้โม้มากนัก พวกเขาจะวัดการทำงานของคุณในหัวด้วยการทำงานที่วัดผลได้เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น คุณได้สัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานขาย คำถามเด็ดที่จะวัดผลว่าจะ "เอา" หรือ "ไม่เอา" คุณมาเป็นนักขาย ก็คือคำถามที่ถามตัวคุณว่าคุณจะทำเงินให้พวกเขาอย่างไร คุณมีวิธีขายอย่างไรบ้าง คุณต้องพูดเรื่องระบบการขายในหัวคุณออกมา ไม่ว่าผู้สัมภาษณ์จะถามหรือไม่ถาม คุณต้องเล่าให้พวกเขาฟังให้ได้

3. ค้นหาบริษัทต่างชาติที่รับ "คนไทย" เข้าไปทำงานต่างประเทศ 

เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด การมองหาบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานสาขาอยู่ที่ต่างประเทศ ที่สำคัญคือต้องมี "ทีมงานคนไทย" อยู่ในบริษัทนั้นด้วย ส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทไอทีระดับโลกที่มีสำนักงานที่เรียกว่า "Regional Office" อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซีย เช่น บริษัท Dell, Salesforce, Cisco, Oracle, Amazon, Google เป็นต้น บริษัทเหล่านี้จะเปิดตำแหน่งที่ต้องใช้คนไทยในการทำงาน เพื่อติดต่อประสานงานหรือเปิดการขายจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาที่ไทย โดยบางบริษัทจะยังไม่มีสำนักงานในประเทศไทย จึงทำให้คุณต้องนั่งประจำตำแหน่งที่สำนักงานต่างชาติ

4. ใช้ Linkedin.com ในการค้นหางานที่ใช่ในต่างแดน 

Linkedin เป็นเครื่องมือที่นอกจากจะช่วยคุณหาชื่อลูกค้าที่เก่งๆ แล้ว คุณยังสามารถนำมันมาใช้หางานได้อีกด้วย ใน Linkedin จะมีเมนู Jobs อยู่ ซึ่งในนั้นสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่รับคนไทยในต่างประเทศได้แล้ว ตัวอย่างเช่น ป้อน Keyword แค่คำว่า "Thai" และป้อน Keyword ช่อง Location ว่า "สิงค์โปร์" เพียงเท่านี้ก็เห็นตำแหน่งงานดีๆ ที่ประเทศสิงคโปร์ แถมยังระบุชัดว่ารับคนไทยแบบง่ายๆ เลย จากนั้นก็ทำการสมัครแล้วดูรายละเอียดการรับคนเข้าทำงานได้เลย

Work, Overseas, Find, Jobs, IT, Experience, Register

5. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป  

บริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนก็อาจทำผิดกฎหมายได้อย่าเชื่อใจง่ายๆ บริษัทจัดหางานที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจเช็คได้ดังนี้

– ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต
– ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน
– เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน
– เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที
– ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อไว้
– ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต
– ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง
– ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน

Work, Overseas, Find, Jobs, IT, Experience, Register

6. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน 

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

สถานที่รับสมัคร 

– ต่างจังหวัด สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศ
– กรุงเทพฯ สมัครที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IOM และประเทศอื่นๆ กรมการจัดหางาน สำนักจัดหางานกรุงเทพทุกพื้นที่

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 

– รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
– สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

*หมายเหตุ : คนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ควรเตรียมหนังสือเดินทางไว้ล่วงหน้า เนื่องจากนายจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีหนังสือเดินทางก่อน

Work, Overseas, Find, Jobs, IT, Experience, Register

7. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน 

กรณีนี้นายจ้างอาจมีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศหรืออาจประมูลงานได้ จึงส่งคนงานที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานคนงาน ดังกล่าวยังมีฐานะเป็นลูกจ้าง ของนายจ้างในประเทศไทยจึงได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวน

8. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน 

ลักษณะนี้นายจ้างต้องขออนุญาตพาลูกจ้างในโครงการส่งไปฝึกงานต่างประเทศหรือบริษัทแม่หรือเครือข่ายเป็นการเรียนรู้พัฒนา ฝีมือลูกจ้างให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

Work, Overseas, Find, Jobs, IT, Experience, Register

9. ติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน) 

กรณีนี้คนงานที่ติดต่อหางานต่างประเทศหรือจากคำแนะนำของญาติพี่น้อง เพื่อนหรือคนงานที่ทำงานครบตามสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย และจะเดินทางกลับไปทำงานอีกต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน

เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป 

– หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้
– บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)
– หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9
– รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ
– สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา – บัตรสมาชิกกองทุน
– หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด

Work, Overseas, Find, Jobs, IT, Experience, Register

การลงทะเบียน 

– การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศเป็นมาตรการที่ใช้คุ้มครองคนหางานเพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงโดยสาย หรือนายหน้าจัดหางาน ตลอดจนลดค่าใช้ของคนหางานในการสมัครงาน และการติดตามว่าจะได้เดินเมื่อใด

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

– มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
– มีฝีมือในตำแหน่งที่จะลงทะเบียน
– มีความพร้อมที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
– อายุระหว่าง 20-40 ปี


(ที่มา : sales100million.com, wegointer.com)


Other News

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันวันมหิดล
วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

05 Dec 2019

มีหนี้เป็นแรงผลักดันเราได้จริงหรือ? การไม่เป็นหนี้ คือลาภอันประเสริฐ!
มีหนี้เป็นแรงผลักดันเราได้จริงหรือ? การไม่เป็นหนี้ คือลาภอันประเสริฐ!

การเป็นหนี้มันก็มีหนี้ที่ดีและไม่ดีเราต้องรู้จักประเมินตัวเองก่อน

07 Dec 2019