วิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารของคนทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

วิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารของคนทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การสื่อสาร” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา

ในการทำงาน...การสื่อสารถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เนื่องจากการทำงานต้องมีการติดต่อ ประสานงานกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือการสื่อสารระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย หากคนทำงานไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันได้ ความผิดพลาดในการทำงานก็จะเกิดขึ้นได้สูง ดังนั้น ก่อนที่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น เราจึงต้องหาทางป้องกันด้วยการหาวิธีสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งวิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารของคนทำงานมีประสิทธิภาพนั้น มีดังนี้

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

1.ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องสัมพันธ์กัน

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ต้องสัมพันธ์กัน การจะพูดให้ดีได้นั้น ต้องเกิดการฟังอย่างเข้าใจ การอ่านหนังสือให้แตก เมื่ออ่านเยอะมากพอ จะทำให้คุณเกิดทักษะการเขียนได้ดี เพราะคุณจะจับประเด็นได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

2.จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร

ก่อนที่จะมีการพูดคุยทุกครั้ง คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า...คุณกำลังจะพูดเรื่องอะไร และมีจุดประสงค์อย่างไร เพื่อทำให้คุณไม่หลงประเด็น และสื่อสารด้วยข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง การบอกให้รู้ถึงจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังพูดได้ง่ายขึ้นค่ะ

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

3.ต้องมีสมาธิ

คุณต้องมีสมาธิทุกครั้ง ถ้าจิตใจหลุดลอยไปคิดอย่างอื่น จะทำให้คุณสื่อสารไม่รู้เรื่อง บางครั้งการที่คุณพลาดการฟัง หรืออ่านอะไรไปโดยไร้ความละเอียดรอบคอบ อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นก็ได้ค่ะ

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

4.การเลือกใช้คำ

ข้อความเดียวกัน แต่ใช้คำไม่เหมือนกัน ก็อาจเกิดความผิดพลาดหรือการเข้าใจผิดในการสื่อสารก็ได้ค่ะ ดังนั้น การเลือกใช้คำเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังสุดๆ ต้องพิจารณาถึงแบกกราวน์และวัฒนธรรมของผู้รับสารด้วย การจะสื่อสารให้มัดใจคนหมู่มาก ต้องมีจิตวิทยาที่ดี และหลีกเลี่ยงการใส่อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมในขณะทำการสื่อสารด้วย

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

5.สื่อสารกันให้มากขึ้น

หากคุณต้องการให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณทำ หรือสิ่งที่คุณคิด คุณต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น เพราะการที่คุณสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะทำให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้งานมีปัญหาน้อยลงด้วย เพราะคุณได้พูดคุยกับเขาในทุกขั้นตอน จึงเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

6.จับประเด็นและสรุปความให้เป็น

คุณต้องจับประเด็นและสรุปความในทุกเรื่องที่มีคนกำลังสื่อสารกับคุณ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องสั้นหรือยาว ก็จะมีหัวข้อสำคัญอยู่เสมอ คุณควรจดไล่เรียงกันลงมาเป็นลำดับ และเมื่อคุณสลับบทเป็นผู้ส่งสารบ้าง ก็ควรพูดให้มีประเด็นด้วยเช่นกัน ถ้าเรื่องยาวมาก ก็ควรสรุปประเด็นสำคัญในตอนท้ายอีกทีด้วย

การสื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ประสิทธิภาพ, Communication, Performance, กิจกรรม, Activity

7.มีกิจกรรมร่วมกันเสมอ

การที่คุณได้ทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน หรือทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานหรือไม่ก็ตาม จะทำให้เพื่อนร่วมงานรู้จักคุณมากขึ้น เมื่อเขารู้จักคุณมากขึ้นแล้ว เขาก็จะเข้าใจคุณมากขึ้น ความสนิทสนมคุ้นเคยกัน จะทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น และสื่อสารกันระหว่างเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ


Other News

9 ความสามารถของ AI ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
9 ความสามารถของ AI ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

หากพูดถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มาแรงที่สุดแห่งยุคคงต้องยอมรับว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลายๆ ธุรกิจเเละอุตสาหกรรม..........

18 Nov 2019

หาคนที่ทำงานเป็น กับหาคนที่พร้อมเรียนรู้ แบบไหนดีกว่า
หาคนที่ทำงานเป็น กับหาคนที่พร้อมเรียนรู้ แบบไหนดีกว่า

ระหว่างคนที่ทำงานเป็น ทำงานเก่ง กับคนที่พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่าง พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา คนแบบไหนที่คุณอยากจะรับเข้ามาทำงานกันนะ?..........

18 Nov 2019