วันไม้เท้าขาว (White Cane Safety Day)

วันไม้เท้าขาว, ไม้เท้า, ตาบอด, ผู้พิการทางสายตา, ผู้พิการ, พิการ, สายตา, อิสรภาพ, อิสระ, ประโยชน์

วันไม้เท้าขาว (White Cane Safety Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก

"วันไม้เท้าขาว" ตรงกับวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ที่ตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่อิสรภาพ

วิชาที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับคนตาบอดในการเคลื่อนไหวและการเดินทางคือวิชา ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ซึ่ง ดร.ริชาร์ด อี ฮูเวอร์ เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาขึ้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นประโยชน์และความสำคัญของไม้เท้าขาวที่มีต่อคนตาบอด ประธานาธิบดีลินดอน บี.จอห์นสัน จึงประกาศให้วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวโลก (THE WHITE CANE DAY) ตั้งแต่ พ.ศ.2507 เป็นต้นมา

ไม้เท้าขาวคืออะไร

ไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก หมายความว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไรก็ตาม ถ้าพบใครถือไม้เท้าขาวเดินอยู่เราสามารถทราบได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนตาบอด

ประโยชน์และความสำคัญของไม้เท้าขาว

ไม้เท้าขาวมีประโยชน์และความสำคัญต่อคนตาบอดเป็นอย่างมาก แม้แต่ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง คือ นายลินดอน บี.จอห์นสัน ก็ตระหนักในเรื่องนี้ดีถึงกับประกาศให้ วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันไม้เท้าขาวโลก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2507 ทั้งนี้เพราะไม้เท้าขาวมีประโยชน์ต่อคนตาบอด ดังนี้

1. เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ที่กำลังใช้ไม้เท้านั้นตาบอด
2. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าและตกหลุมบ่อ
3. เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะของพื้นผิวที่กำลังเดินอยู่

ไม้เท้าขาวจะมีประโยชน์สูงสุดต่อคนตาบอด ต่อเมื่อคนตาบอดจะต้องได้รับการฝึกฝนการใช้จากผู้สอนที่ได้ศึกษาวิชา ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Instructor หรือ Peripatologist) มาโดยตรงเวลาที่ใช้ในการเรียน และฝึกฝนของคนตาบอดจะต้องนานพอที่จะแน่ใจได้ว่า เขาสามารถใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องมือในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เขาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระอย่างแท้จริง แต่ถ้าฝึกฝนไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาด้วย

(ที่มา : sanook.com)


Other News

ข่าว : สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพผู้ประกันตนจะได้รับ
ข่าว : สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพผู้ประกันตนจะได้รับ

ข่าว : สิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพผู้ประกันตนจะได้รับ

21 Nov 2019

The Critical First 100 Days of an Employment Branding Program 2
The Critical First 100 Days of an Employment Branding Program 2

The Critical First 100 Days of an Employment Branding Program 2

21 Nov 2019