วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

วันโอโซนโลก, ก๊าซโอโซน, โอโซน, World, Ozone, ถูกทำลาย, ชั้นบรรยากาศ, สิ่งมีชีวิต, ป้องกัน

วันที่ 16 กันยายนนี้ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง โดยถือว่าวันนี้เป็น "วันโอโซนโลก (World Ozone Day)"

เนื่องจากในยุคสมัยที่ผ่านมา โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ใช้สารเคมีซีเอฟซี หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC : Chlorofluorocarbon) เป็นจำนวนมาก พบมากในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมผลิตโฟม ทำให้สารเคมี ซีเอฟซีระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และไปทำปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน จนก๊าซโอโซนถูกทำลาย และลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว

อีกทั้งสารเคมีซีเอฟซีเป็นสารที่สลายตัวเองได้ยาก จึงทำให้ตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานาน ร่วมกับก๊าซโอโซนถูกทำลายลงไปมาก จึงทำให้รังสียูวีอุลตราไวโอเลตเข้าสู่พื้นโลกมาขึ้น ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งสัตว์และ มนุษย์เกิดเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็นวันโอโซโลก นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา

นานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เรียกว่า “อนุสัญญาเวียนนา และพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซน” และจัดให้ลงนามใน “พิธีสารมอนทรีออล” ขึ้นในวันที่ 16 กันยายน ปี พ.ศ. 2530

สำหรับประเทศไทยได้ร่วมลงนามในพิธีสารนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2532 มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2532

โอโซนคืออะไร

โอโซนคือ ก๊าซสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ พบมากในชั้นบรรยากาศของโลก ก๊าซโอโซนนั้นจะแบ่งบทบาทตามชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งมีอยู่ 2 บทบาทหลักที่ถือว่ามีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านร้ายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

โอโซนที่อยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงจากพื้นดิน 0-15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโอโซนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น เกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์จากการจราจรติดขัด เครื่องจักรและโรงงานอุตสาหกรรม โอโซนที่อยู่ในระดับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพิษต่อร่างกายและให้โทษมากกว่า

โอโซนชั้นสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ในระดับ 15-50 กิโลเมตรจากพื้นดิน โอโซนในชั้นบรรยากาศนี้จะทำหน้าที่ปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

ดังนั้นโอโซนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ก็คือโอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ ส่วนโอโซนที่อยู่ในระดับต่ำกว่านั้นจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และโอโซนที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปจนถึงชั้นอวกาศไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

อย่างไรก็ตาม โอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโทสเฟียร์ถูกทำลายลงอย่างมากจากสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับโอโซน เกิดเป็นคลอรีนโมโนออกไซด์และก๊าซออกซิเจน เมื่อชั้นสตราโทสเฟียร์ไม่มีโอโซน ทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงมาได้ ส่งผลร้ายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างมาก เพราะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง และยังทำลายแบคทีเรีย รวมไปถึงจุลินทรีย์บางชนิดที่มีประโยชน์

วิธีปกป้องโอโซน

แม้ว่าอนุสัญญาจะกำหนดให้เลิกหรือลดการใช้สารเคมีฟรีออนและสารเคมีอื่นๆ ในอุตสาหกรรม แต่ในบางอุตสาหกรรมสารเคมีเหล่านี้ยังคงจำเป็นอย่างมากและยังคงต้องใช้อยู่ต่อไป ฉะนั้นหากต้องการจะปกป้องโอโซนและโลก ไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อน สามารถทำได้โดยการหมั่นตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้าน ไม่เปิดตู้เย็นบ่อย และควรเปลี่ยนตู้เย็นที่ใช้มานานกว่า 10 ปี รวมถึงเลิกใช้อุปกรณ์ที่เป็นกระป๋องสเปรย์ และวัสดุที่ทำจากโฟมทั้งหลาย เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีฟรีออนไปได้อีกทางหนึ่งด้วย

(ที่มา : ienergyguru.com)


Other News

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 ..........

06 Dec 2019

หางานทำในต่างประเทศยังไงดี?
หางานทำในต่างประเทศยังไงดี?

ต้องบอกเลยว่าในยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่การไปทำงานในต่างประเทศไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป เพราะว่าโลกของเรานั้นถูกย่อลงให้แคบลงกว่าเดิมเยอะมาก ปัจจุบันการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน..........

08 Dec 2019