5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

วันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ, วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9, วันสำคัญ, วันหยุดราชการ

5 ธันวาคม "วันสำคัญ 3 ต่อ" เพราะเป็นมากกว่าวันพ่อ

5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470

อย่างไรก็ตามภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า...

การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เป็นวันชาติ

3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับสนองพระราชโองการ

จากประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้นนี้จึงทำให้วันที่ 5 ธันวาคม ของชาวไทยเป็นมากกว่าวันพ่อ แต่ยังเป็นวันสำคัญในโอกาสอื่นเพิ่มมาอีกรวมแล้วเป็น 3 โอกาส นั่นคือวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยรวมพลังสืบสานพระราชปณิธานประกอบคุณงามความดีเพื่อจรรโลงสังคมที่พร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมดำเนินตามวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามโดยมีศาสนาที่แต่ละท้องถิ่นนับถือที่คนไทยทุกภูมิภาคสืบสานนำอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังหล่อหลอมเพื่อจรรโลงความดีงามนำมาซึ่งความสุขสงบของประเทศชาติและประชาชน

(ที่มา : silpa-mag.com)


Other News

เด็กจบใหม่ไม่หางานจะทำอะไรดี?
เด็กจบใหม่ไม่หางานจะทำอะไรดี?

ก็คนมันยังไม่อยากทำงานอ่ะ แล้วจะทำอะไรดี! เด็กจบใหม่เมื่อเรียนจบมาแล้ว มักจะมีคำถามตามมาเสมอว่า...จบแล้วเอาไงต่อกับชีวิตดี? ไม่รู้ตัวเองว่าจะไปจุดไหน? ไม่รู้ว่าอยากทำอะไร? ความชอบคืออะไร?..........

05 Dec 2019

7 หมัดเด็ดเจรจาธุรกิจ ให้ปังทุกสนามการค้า
7 หมัดเด็ดเจรจาธุรกิจ ให้ปังทุกสนามการค้า

การเจรจาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการค้า ร่วมทุน ทำธุรกิจ หรือแม้แต่กับบุคคลอื่นๆ เพื่อหาทางออกและหาข้อตกลงร่วมกันของทุกฝ่ายให้เป็นที่พอใจ เพื่อให้การทำธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ..........

05 Dec 2019