12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล (International Nurses Day)12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล (International Nurses Day) 

วันพยาบาลสากล, พยาบาล, Nurses, บำเพ็ญประโยชน์, Unicef, องค์การสาธารณสุข

วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี

วันพยาบาลสากลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) โดยสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (The International Council of Nurses หรือ ICN) เป็นผู้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการสดุดีความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาพยาบาล

รวมถึงเพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่อง และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง เพราะมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลนั้นเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่น รวมทั้งเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกได้รณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ

ประวัติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1820 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ครอบครัวของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จัดว่ามีฐานะ จึงทำให้เธอได้รับการศึกษาอย่างดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล มีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาล ดังนั้นเมื่อเธออายุได้ 20 ปี ได้ขอบิดามารดาเรียนพยาบาล แต่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื่องจากในสมัยนั้นงานพยาบาลไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร แต่เธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานเสียสละเพื่อดูแลผู้เจ็บป่วย จนหาโอกาสได้ไปเยี่ยม และดูงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ในทวีปยุโรป จนสุดท้ายมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ก็ได้เข้าศึกษาอบรมวิชาพยาบาลที่ประเทศเยอรมนี ได้ดังใจฝัน

ต่อมาในปี ค.ศ.1857 เกิดสงครามไครเมียขึ้น มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้อาสาสมัครไปช่วยดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม เธอเสียสละทรัพย์สิน และขอเรี่ยไรจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทหาร อีกทั้งยังได้ออกตระเวนตรวจเยี่ยม เพื่อรักษาและให้กำลังใจทหารแม้ในเวลาค่ำคืน จนได้รับสมญานามว่า “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (The lady of the lamp)

ภายหลังสงครามสิ้นสุด มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้ริเริ่มพัฒนากิจการพยาบาลให้ก้าวหน้า จนในที่สุดได้มีผู้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล “ไนติงเกล” เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน จากนั้นมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้จัดระเบียบด้านสุขภาพในกองทัพประเทศอังกฤษ และวางแผนงานด้านสุขาภิบาลในประเทศอินเดีย จนก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลก นอกจากนี้มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาลอีกด้วย

วันพยาบาลสากลในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทยนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961) และได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในขณะนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การยูนิเซฟ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล และในปีต่อๆ มาก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากลมาโดยตลอด โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อสดุดีมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพยาบาล รำลึกถึงพระคุณของท่าน และประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชนให้ทราบเป็นประจำทุกปี

(ที่มา : bcnnv.ac.th)

Line


Other News

แชร์สาเหตุแปลกๆ ที่พนักงานลาออกแบบงงๆ งงทั้งบริษัท!
แชร์สาเหตุแปลกๆ ที่พนักงานลาออกแบบงงๆ งงทั้งบริษัท!

เหตุผลการลาออกแบบแปลกๆที่เคยเจอมา มีอะไรกันบ้างนะ?

16 Oct 2019

25 สิงหาคม วันสารทจีน ความเป็นมา ตำนานเทศกาลสารทจีน
25 สิงหาคม วันสารทจีน ความเป็นมา ตำนานเทศกาลสารทจีน

ความเป็นมาและตำนานเทศกาลสารทจีน เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ

16 Oct 2019