วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันทนายความ20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ 

วันทนายความ, ทนายความ, สภาทนายความ, lawyer, law, 20กุมภาพันธ์, ทนาย, ยุติธรรม, นิติศาสตร์

" วันทนายความตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปี "

วันทนายความตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปี มีที่มาจาก "สภาทนายความ" ซึ่งเป็นสถาบันของนักวิชาชีพทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมือง ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 เพื่อเป็นการช่วยเหลือทนายความที่ได้รับความเดือดร้อนและผลักดันให้คนได้เห็นความสำคัญของอาชีพทนายความที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน  

ย้อนกลับไปเมื่ออดีตการรวมกลุ่มของทนายความขาดความแน่นแฟ้น เนื่องจากขาดองค์กรหรือสถาบันในการทำหน้าที่ศูนย์กลาง จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้ง “สมาคมทนายความ” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 เพื่อให้สถาบันอิสระนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทนายความทั่วประเทศ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการทำงานของทนายความ จึงก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวรณรงค์คัดค้านจนกระทั่งรัฐบาลได้มีการแก้กฏหมายข้อนี้ในที่สุด

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดแนวความคิดสำคัญที่ต้องการให้สถาบันทนายความเป็นอิสระและทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมทนายความด้วยกันเอง จึงได้มีความพยายามที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้งสภาทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมาจนประสบความสำเร็จเมื่อปี พ.ศ.2528 สภาทนายความจึงได้เกิดขึ้นใช้ระยะเวลารวม 15 ปีในการต่อสู้ครั้งนี้ สมาคมทนายความได้กำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นวันที่ก่อตั้งสมาคมขึ้นเป็นครั้งแรกเป็น “วันทนายความ” จนถึงปัจจุบัน

(ที่มา : eduzones)


Other News

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมงเช้า หรือตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 เวลา 08.00 น. นั่นเอง ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์..........

16 Oct 2019

วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

16 Oct 2019