วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day)

วันคาร์ฟรีเดย์, Car, วันปลอดรถ, รณรงค์, ขนส่งมวลชน, น้ำมัน, มลภาวะทางอากาศ, มลภาวะทางเสียง, การจราจร, อุบัติเหตุ

" วันปลอดรถ หรือ Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี "

โดยวันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) จัดขึ้นในหลายๆ แห่งทั่วโลกเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยมีประชาชนใน 848 เมือง จาก 25 ประเทศทั่วโลกได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ภายใต้โครงการ Car Free Day เพื่อปลุกให้คนตื่นตัว หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ปั่นจักรยาน หรือการเดินแทนการนั่งรถยนต์ส่วนตัว และคิดวางแผนในการเดินทางมากขึ้น

แน่นอนว่า จุดประสงค์ของการรณรงค์ วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ก็เพื่อจะได้เป็นการลดการใช้น้ำมัน ลดมลภาวะทางอากาศ ลดมลภาวะทางเสียง และเมื่อรถยนต์ในท้องถนนมีน้อยลง ก็ยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุได้ด้วย ด้วยแนวคิดดีๆ เช่นนี้จึงทำให้มีหลายประเทศทั่วโลกได้ร่วมจัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ในปีถัดๆ มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มรณรงค์กิจกรรม วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อยมา โดยในส่วนกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ของแต่ละจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ให้คนทิ้งรถไว้ที่บ้าน แล้วออกมาทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจำนวนมาก

(ที่มา : mnre.go.th)


Other News

วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพบก
วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพบก

25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกของกองทัพบก

10 Dec 2019

ดวงรายสัปดาห์ 10 - 16 ธ.ค. 2561
ดวงรายสัปดาห์ 10 - 16 ธ.ค. 2561

ดวงรายสัปดาห์ 10 - 16 ธ.ค. 2561 ดวงเสริม ดวงหนุน ดวงเด่น มาดูเลย

10 Dec 2019