รู้แล้วพัฒนาด่วน! ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด


ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

" เมื่อทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน " 

ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการพัฒนาไปไกลแบบก้าวกระโดด และการแข่งขันทางด้านธุรกิจก็สูงมาก ทักษะของแรงงานจึงเป็นต้องพัฒนาอย่างมาก เพื่อนำมาขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากทักษะจากห้องเรียนมันไม่เพียงพอต่อการทำงานในปัจจุบัน ผู้ประกอบการณ์เชื่อว่าทักษะนั้นสำคัญกว่าประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทั่วไป ทักษะเฉพาะทาง การเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม มาดูกันว่าในปี 2019 ทักษะอะไรที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด เมื่อรู้แลัวต้องรีบพัฒนาเพิ่มทักษะให้ตัวเองเก่งขึ้นแบบด่วนๆ

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

ทักษะทั่วไปที่ต้องการมากที่สุด 

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

1.Creativity 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานของคุณได้ จะช่วยทำให้งานมีคุณภาพ และสร้างความแปลกใหม่ได้ ยิ่งมีความแปลกใหม่และน่าสนใจจะทำให้งานของคุณโดดเด่นกว่าคนอื่น

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

2.Persuasion 

การโน้มน้าวผู้อื่นได้ เป็นทักษะในการพูดคุย การสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน สามารถจูงใจคนได้ หากคุณสามารถพูดเก่งหรือโน้มนาวลูกค้าได้ มันก็มีผลดีต่อธุรกิจของคุณ การสร้างสัมพันธ์ในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญคุณจะมีความสุขเมื่อได้มีความสัมพันธ์ที่ดี

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

3.Collaboration 

การทำงานเป็นทีม มีกระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอีกทักษะที่หลายองค์กรต้องการอย่างสูง หากคุณไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้คุณจะลำบาก และงานของคุณอาจจะไม่ดี

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

4.Adaptability 

การปรับตัว การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีความความคล่องตัวในการทำงาน ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ หากเจอสถานการณ์ที่ต้องกดดันคุณจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อทำงานต่อให้เสร็จสมบูรณ์ได้

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

5.Time Management 

สามารถบริหารเวลาในการทำงานได้ จัดการชีวิตตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกอย่างในชีวิตการทำงานจำเป็นต้องมีการบริหารเวลา หากคุณไม่สามารถบริหารเวลาได้ทุกอย่างก็จะพังไปทั้งหมด


ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

ทักษะเฉพาะทางที่ต้องการมากที่สุด 

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

1.Cloud Computing 

เป็นทักษะสำหรับนักพัฒนา เรื่องเครือข่ายต่างๆ และความปลอดภัย

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

2.Artificial Intelligence 

ปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการเรียนรู้ต่างๆ

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

3.Analytical Reasoning 

เรื่องการวิเคราะห์เชิงเหตุผล อาจจะรวมไปถึงการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารด้วย

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

4.People Management 

การจัดการคน การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงการจัดการความขัดแย้งของทีม

ทักษะ, ตลาดแรงงาน, พัฒนา, การแข่งขัน, การแข่งขัน, Skills, Improve, Need, Jobs

5. UX Design 

การออกแบบ UX หรือ User Experience ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

(อ้างอิง : cnbc)


Other News

วันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปีเป็น เทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย
วันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปีเป็น เทศกาลวันไหว้ขนมบัวลอย

เทศกาลไหว้ขนมบัวลอยหรือเทศกาลตังโจ่ย เป็นเทศกาลไหว้เจ้าของชาวจีน

16 Oct 2019

หาคนที่ทำงานเป็น กับหาคนที่พร้อมเรียนรู้ แบบไหนดีกว่า
หาคนที่ทำงานเป็น กับหาคนที่พร้อมเรียนรู้ แบบไหนดีกว่า

ระหว่างคนที่ทำงานเป็น ทำงานเก่ง กับคนที่พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่าง พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา คนแบบไหนที่คุณอยากจะรับเข้ามาทำงานกันนะ?..........

16 Oct 2019