พนักงานไอทีต้องทำงานอย่างไร ให้เข้าตาเจ้านาย

พนักงานไอที, หางานไอที, งานไอที, หางาน, ไอที, IT, ทำงาน, ประสบความสำเร็จ, คุณภาพ, ก้าวหน้า

" ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จ! "

ในโลกของการทำงาน ทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อต้องการที่จะเติบโต พนักงานไอทีเองก็เช่นกัน พวกเขาต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องการประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของเจ้านาย ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ

ซึ่งการที่พนักงานไอทีจะประสบความสำเร็จได้นั้น ก็ต้องสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ขยันทุ่มเทให้กับงาน และต้องใฝ่หาความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ แต่ขอบอกก่อนเลยว่าพนักงานไอทีเก่งเพียงอย่างเดียวไม่พอหรอกนะคะ! แต่ต้องมีสิ่งนี้ด้วย?

พนักงานไอที, หางานไอที, งานไอที, หางาน, ไอที, IT, ทำงาน, ประสบความสำเร็จ, คุณภาพ, ก้าวหน้า

Service Mind

ความรักในงานบริการ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่างานของพนักงานไอที ก็คืองานบริการ พนักงานไอทีต้องตระหนักว่าจะบริการอย่างไรให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความเอาใจใส่ และความตั้งใจในการบริการ พนักงานไอทีหลายๆ คน สนใจแต่เรื่องทางเทคนิคจนลืมคิดถึงเรื่องนี้

พนักงานไอที, หางานไอที, งานไอที, หางาน, ไอที, IT, ทำงาน, ประสบความสำเร็จ, คุณภาพ, ก้าวหน้า

Positive Attitude

มีทัศนคติที่ดีกับงานและองค์กร ดังคำกล่าวที่ว่า "เมื่อคิดดีกับสิ่งใด ก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีและผลที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย" มันคงไม่ดีแน่ถ้าพนักงานไอทีจะต้องทำงานที่ตัวเองไม่ชอบ หรือทำงานกับองค์กรที่ตัวเองไม่ได้รัก

พนักงานไอที, หางานไอที, งานไอที, หางาน, ไอที, IT, ทำงาน, ประสบความสำเร็จ, คุณภาพ, ก้าวหน้า

Punctuality

การตรงต่อเวลา มันคงไม่ดีแน่ถ้าพนักงานไอทีอย่างคุณ เป็นคนที่ทำงานเก่งแต่กลับมาสายทุกวัน รวมไปถึงจะต้องทำงานให้ทันตามกำหนดเวลาด้วย การตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

พนักงานไอที, หางานไอที, งานไอที, หางาน, ไอที, IT, ทำงาน, ประสบความสำเร็จ, คุณภาพ, ก้าวหน้า

Politeness

ความสุภาพอ่อนน้อม ลองคิดดูว่าถ้ามีพนักงานไอทีมาให้บริการคุณด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพ ดูก้าวร้าว คุณจะรู้สึกอย่างไร ดังนั้นพนักงานไอทีจำเป็นจะต้องฝึกฝน ถึงแม้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณคงจะเป็นพนักงานไอทีที่ประสบความสำเร็จยาก


Other News

งานไอทีต้องทำงานกันวันละกี่ชั่วโมง หรือต้องพร้อมตลอดเวลา?
งานไอทีต้องทำงานกันวันละกี่ชั่วโมง หรือต้องพร้อมตลอดเวลา?

คงต้องยอมรับว่างานไอทีเป็นงานที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อโลกธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะในหลายๆ องค์กรต่างนำระบบและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น..........

07 Dec 2019

ก็รวยไง จะอะไรก็ได้ แค่พื้นฐานบ้านรวยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้ว 80%
ก็รวยไง จะอะไรก็ได้ แค่พื้นฐานบ้านรวยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้ว 80%

แค่พื้นฐานบ้านรวยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้ว 80% ? 

05 Dec 2019