บริษัทหาคนไม่ได้ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง

บริษัท, องค์กร, สรรหาบุคคล, สรรหา, สัมภาษณ์, พนักงาน, หาคนไม่ได้

" หาคนยาก? เป็นเพราะอะไร? "

ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันกระบวนการสรรหาบุคคลและสัมภาษณ์เข้าทำงานเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญขององค์กร ซึ่งผู้สมัครงานที่มีความสามารถ เก่งรอบด้าน มักจะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก หลายๆ องค์กรต่างก็แย่งกันแสวงหาคนที่มีความสามารถเพื่อให้เข้ามาร่วมงาน แต่ก็มีหลายๆ องค์กรที่ไม่ว่าจะสรรหาบุคคลและสัมภาษณ์งานไปมากแค่ไหน ก็หาคนไม่ได้ซักที สาเหตุอาจมาจากหลายๆ ปัจจัย วันนี้ aSearcher ได้สรุปสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คุณไม่สามารถหาพนักงานได้มาบอกทุกคนกันค่ะ

1.การติดต่อเข้าถึงยาก

ไม่ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสาร เมื่อผู้สมัครต้องการที่จะโทร อีเมล์ ไลน์ หรือติดต่อมาในทุกๆ ช่องทางที่สามารถติดต่อได้ แต่กลับติดต่อไม่ได้หรือไม่ได้รับการตอบรับ

2.ไม่จริงจังกับการสรรหาคัดเลือก

ไม่ให้ความสำคัญกับการสรรหาคัดเลือกพนักงาน มองการสรรหาคัดเลือกเป็นแค่เพียงกระบวนการปกติ ไม่สำคัญ

3.ไม่ใส่ใจกับคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ

ต้องแจ้งคุณสมบัติให้กับทาง HR ทราบอย่างละเอียด เพราะถ้าแจ้งคุณสมบัติที่ไม่ชัดเจน  HR ก็ไม่สามารถที่จะหาพนักงานได้อย่างชัดเจนได้เช่นกัน

4.ไม่จริงจังกับการสัมภาษณ์

ไม่ใช้เวลาในการคัดเลือกอย่างเต็มที่ เวลาที่สัมภาษณ์พนักงาน ก็ให้ใครก็ได้มาสัมภาษณ์ โดยที่คนที่มาสัมภาษณ์นั้น ไม่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของการคัดเลือกพนักงานเลย

5.สัมภาษณ์แบบไร้จุดหมาย

ตอนสัมภาษณ์มัวแต่คุยกันไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าคนไหนที่เหมาะสมที่สุด อาจต้องเรียกมาสัมภาษณ์ใหม่ หรือไม่ก็ใช้ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบเป็นเกณฑ์ในการเลือก


Other News

13 เมษายน วันมหาสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ)
13 เมษายน วันมหาสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ)

" วันผู้สูงอายุ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี "

18 Nov 2019

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ

18 Nov 2019