น่าจับตา! เทรน HR 2019 หุ่นยนต์กำลังจะถูกนำมาใช้จริง?


HR, หุ่นยนต์, พนักงาน, ทำงาน, ฝ่ายบุคคล, AI, เทรนhr, hrtrend, worker

" พนักงานแต่ละคนมีความถนัดต่างกันไป หากมอบหมายงานให้ถูกคนจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี " 

ในปีนี้เทรน HR 2019 เป็นการมีบทบาทของการใช้ระบบ Ai มากขึ้น เพราะสามารถผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ มีความละเอียดสูง และสามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขจำกัด ในทุกสภาพแวดล้อม

HR, หุ่นยนต์, พนักงาน, ทำงาน, ฝ่ายบุคคล, AI, เทรนhr, hrtrend, worker

1.เลือกพนักงานจากทัศนคติและพฤติกรรมมากกว่าความสามารถ 

การเลือกคนที่จะใช่ที่สุดก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่การคัดเลือกคนที่ดีเข้ามาทำงานนั้นมีส่วนทำให้ได้พนักงานที่ทำงานในระยะยาวให้กับองค์กรได้ การเลือกคนที่ทักษะหรือความสามารถอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเราจะได้คนที่ดีที่สุด บริษัทจะได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะถึงแม้เราจะเลือกคนที่เก่งเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเขาเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ ก็อาจทำให้เขาลาออกในที่สุด หรือแม้แต่มีทัศนคติแย่ ก็อาจทำให้คนอื่นๆ ลาออกได้เช่นกัน

HR, หุ่นยนต์, พนักงาน, ทำงาน, ฝ่ายบุคคล, AI, เทรนhr, hrtrend, worker

2.การใช้เครื่องมือวัดผลงานที่เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ 

การกำหนดเป้าหมายและการวัดผลด้วย Key Performance Indicator หรือ KPI ที่ใช้กันมานาน กำลังถูกท้าทายด้วยเครื่องมือที่เน้นเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ เรียกว่า Objective and Key Results หรือ OKR ซึ่งเริ่มใช้ในบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง การตั้งเป้าประสงค์ร่วมกันของทั้งองค์กรและกำหนดผลลัพธ์สำคัญที่จะวัด ข้อดี คือ วัตถุประสงค์ชัดเจน ใช้ตัวชี้วัดจำนวนไม่มาก มุ่งไปเฉพาะงานที่สำคัญเท่านั้น

HR, หุ่นยนต์, พนักงาน, ทำงาน, ฝ่ายบุคคล, AI, เทรนhr, hrtrend, worker

3.การใช้ระบบ AI ลดความลำเอียง 

ปราศจากอคติ ช่วยสร้างระบบที่มีความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา และได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับงานมากขึ้น และช่วยจัดการเรื่องการนัดหมาย การติดตาม การวิเคราะห์ผล ที่ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่บุคคล ผู้สมัคร และนายจ้าง ต่างก็มีความสุขเพราะได้คนที่เหมาะสมกับงานที่สุด

HR, หุ่นยนต์, พนักงาน, ทำงาน, ฝ่ายบุคคล, AI, เทรนhr, hrtrend, worker

4.การใช้งานซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Cloud  Software) 

คลาวด์นั้นหมายถึงการทำงาน การประมวล จัดเก็บข้อมูลและอื่นๆ บนระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้ที่อยู่ในระบบทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงระบบและได้รับข้อมูลที่ เหมือนกัน เนื่องจากข้อมูลต่างๆ อยู่บนอินเทอร์เน็ต เมื่อไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์เครื่องใหญ่ๆ เอาไว้ประมวลผล ในการทำงานด้าน HR อาจจะต้องใช้เอกสารเยอะ

HR, หุ่นยนต์, พนักงาน, ทำงาน, ฝ่ายบุคคล, AI, เทรนhr, hrtrend, worker

5.การพัฒนาระบบการจ้างงาน 

ปี 2019 เป็นเวลาแห่งการพัฒนาระบบการจ้างงาน ผลจากการปรับเปลี่ยนมากมายโดยเฉพาะการนำ AI มาใช้ในองค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ  จึงทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนการจ้างงาน ดูว่างานไหนใช้ AI ได้ จะได้ประหยัดต้นทุน งานไหนที่ยังจำเป็นต้องใช้คน แล้วงานที่เหลืออยู่คนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทักษะอย่างไรให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงได้


Other News

ปีใหม่สร้างกำลังใจในการทำงานด้วย 9 เรื่องนี้!
ปีใหม่สร้างกำลังใจในการทำงานด้วย 9 เรื่องนี้!

" ปีใหม่แล้ว! เริ่มสร้างกำลังใจใหม่ๆ ในการทำงานด้วย 9 เรื่องนี้! "

23 Jul 2019

14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ (Valentine's Day)
14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ (Valentine's Day)

" วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี "

23 Jul 2019