ทำไม Digital marketing ถึงสำคัญกับธุรกิจมาก!ทำไม Digital marketing ถึงสำคัญกับธุรกิจมาก! 

Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

" Digital Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องใหญ่ "

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีการขยายตัวมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดมีการตื่นตัว และเริ่มเข้าใจว่า Digital Marketing เป็นเครื่องมือการทำการตลาดที่สำคัญและยังมีผลกระทบต่อธุรกิจมาก เทคโนโลยีต่างๆ เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากขึ้น เพราะการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์นั้น อาจจะเข้าไม่ถึงลูกค้าเท่ากับสื่อออนไลน์ ทำให้ Digital Marketing มีบทบาทความสำคัญมากขึ้น วันนี้ aSearcher มีเคล็บไม่ลับมาแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจมากฝาก เพื่อให้เข้าใจ Digital marketing มากขึ้น

Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

1.สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า

ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากในเวลานี้ เพราะความไม่พอใจของลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาและพวกเขาไม่ได้รับคำตอบ Digital Marketing จะเข้ามาช่วยลดช่องว่างระหว่างเรากับลูกค้า ทั้งในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน การตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ก็จะสามารถทำได้อย่างทันท่วงที ผ่านช่องทางต่างๆ ของ Digital Marketing ไม่ว่าจะเป็น การ Chat ผ่านสื่อออนไลน์ หรือบนเว็บไซต์ที่สามารถติดต่อกับพนักงานได้โดยตรง จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดีขึ้นได้


Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

2.การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และทุกคนให้ความสนใจ

Digital Marketing เป็นที่สนใจของทุกกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงคู่แข่งของเราด้วยเช่นกัน ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจ มีบริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พร้อมแย่งพื้นที่บนโลกออนไลน์ เพื่อให้เรายังสามารถอยู่รอดได้ในการแข่งขันนั้น แน่นอนว่าเราก็จำเป็นต้องใช้ Digital Marketing เข้ามาช่วยไม่ว่าจะทั้งการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือการเพิ่มยอดขาย เราต้องมีกลยุทธ์ในการทำ Digital Marketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และยังคงภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไว้ได้ดีด้วย


Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

3.เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

เราสามารถใช้ Digital Marketing สร้างสรรค์โฆษณาต่างๆ ให้กับสินค้าและบริการของเราได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการทำการตลาดแบบ Digital Marketing เช่น การกำหนดรูปแบบเนื้อหา Content การกำหนดประเภทของสื่อ เช่น ใช้ Infographic นำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจ การทำ E-mail Marketing ที่สามารถส่งถึงลูกค้า ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือการจัดกลุ่มลูกค้า การทำวิดีโอ Content เพื่อสร้างความสนุกสนาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าแคมเปญการตลาดของเราเยอะเกินไป และยังไม่รู้สึกรู้สึกอึดอัดเวลาเจอโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ด้วย


Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

4.โอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้

Digital Marketing นอกจากจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมธุรกิจของเราผ่านโลกออนไลน์แล้ว Digital Marketing ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำการตลาดของเราได้อีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการตลาดบนโลกออนไลน์สามารถเพิ่ม ลด และกำหนดค่าใช้จ่าย ในแต่ละช่องทางเพื่อให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่เราต้องการได้ อีกทั้งยังสามารถประเมินผล และวัดผลได้อย่างชัดเจน และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย


อ้างอิง : https://www.g-able.com/digital-review/digital-marketing-how-important-and-why-adapting/

Line


Other News

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั่นเอง..........

18 Oct 2019

วันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันคริสต์มาสอีฟ
วันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันคริสต์มาสอีฟ

คริสต์มาสอีฟ ตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปคือ วันที่ 24 ธันวาคม ของทุกปี

16 Oct 2019