ทำไม Digital marketing ถึงสำคัญกับธุรกิจมาก!


ทำไม Digital marketing ถึงสำคัญกับธุรกิจมาก! 

Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

" Digital Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปแต่เป็นเรื่องใหญ่ "

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีการขยายตัวมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดมีการตื่นตัว และเริ่มเข้าใจว่า Digital Marketing เป็นเครื่องมือการทำการตลาดที่สำคัญและยังมีผลกระทบต่อธุรกิจมาก เทคโนโลยีต่างๆ เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากขึ้น เพราะการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์นั้น อาจจะเข้าไม่ถึงลูกค้าเท่ากับสื่อออนไลน์ ทำให้ Digital Marketing มีบทบาทความสำคัญมากขึ้น วันนี้ aSearcher มีเคล็บไม่ลับมาแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจมากฝาก เพื่อให้เข้าใจ Digital marketing มากขึ้น

Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

1.สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า

ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากในเวลานี้ เพราะความไม่พอใจของลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาและพวกเขาไม่ได้รับคำตอบ Digital Marketing จะเข้ามาช่วยลดช่องว่างระหว่างเรากับลูกค้า ทั้งในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน การตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ก็จะสามารถทำได้อย่างทันท่วงที ผ่านช่องทางต่างๆ ของ Digital Marketing ไม่ว่าจะเป็น การ Chat ผ่านสื่อออนไลน์ หรือบนเว็บไซต์ที่สามารถติดต่อกับพนักงานได้โดยตรง จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดีขึ้นได้


Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

2.การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และทุกคนให้ความสนใจ

Digital Marketing เป็นที่สนใจของทุกกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงคู่แข่งของเราด้วยเช่นกัน ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจ มีบริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พร้อมแย่งพื้นที่บนโลกออนไลน์ เพื่อให้เรายังสามารถอยู่รอดได้ในการแข่งขันนั้น แน่นอนว่าเราก็จำเป็นต้องใช้ Digital Marketing เข้ามาช่วยไม่ว่าจะทั้งการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือการเพิ่มยอดขาย เราต้องมีกลยุทธ์ในการทำ Digital Marketing ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และยังคงภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไว้ได้ดีด้วย


Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

3.เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

เราสามารถใช้ Digital Marketing สร้างสรรค์โฆษณาต่างๆ ให้กับสินค้าและบริการของเราได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบการทำการตลาดแบบ Digital Marketing เช่น การกำหนดรูปแบบเนื้อหา Content การกำหนดประเภทของสื่อ เช่น ใช้ Infographic นำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจ การทำ E-mail Marketing ที่สามารถส่งถึงลูกค้า ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือการจัดกลุ่มลูกค้า การทำวิดีโอ Content เพื่อสร้างความสนุกสนาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าแคมเปญการตลาดของเราเยอะเกินไป และยังไม่รู้สึกรู้สึกอึดอัดเวลาเจอโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ด้วย


Digital, Marketing, ธุรกิจ, สื่อสังคมออนไลน์, สื่อออนไลน์, สังคมออนไลน์, Business, E-Commerce

4.โอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้

Digital Marketing นอกจากจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมธุรกิจของเราผ่านโลกออนไลน์แล้ว Digital Marketing ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำการตลาดของเราได้อีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการตลาดบนโลกออนไลน์สามารถเพิ่ม ลด และกำหนดค่าใช้จ่าย ในแต่ละช่องทางเพื่อให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่เราต้องการได้ อีกทั้งยังสามารถประเมินผล และวัดผลได้อย่างชัดเจน และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย


อ้างอิง : https://www.g-able.com/digital-review/digital-marketing-how-important-and-why-adapting/

Line


Other News

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ

05 Dec 2019

วันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันชาสากล
วันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปีกำหนดให้เป็นวันชาสากล

"วันชาสากล (International Tea Day) ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี"

10 Dec 2019