ทำงานอย่างไร? ให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

ทำงานอย่างไร? ให้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า

" ความสำเร็จในการทำงาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาเสมอไป? "

การที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น อาจจะไม่ต้องใช้เวลานาน ถ้าหากคุณรู้ว่าต้องทำงานอย่างไร ให้ได้เลื่อนตำแหน่งเรื่อยๆ ไปเป็นหัวหน้างานระดับ Manager หรือระดับสูงกว่านั้น ถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งของความสำเร็จในการทำงาน แต่จะมีสักกี่คนกันละ? ที่ได้เลื่อนตำแหน่งไปอย่างที่ใจคิด มันไม่ง่ายเลย...แต่ถ้าคุณได้เลื่อนตำแหน่งเร็วเท่าไหร่ นั่นหมายถึงว่าคุณมีความความสามารถมากพอ เหมาะสมที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณเองอีกด้วย

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

1.มีความเป็นผู้นำ

คนที่จะสามารถเป็นหัวหน้าได้นั้น คุณจะต้องเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูง กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเองได้ แก้ไขปัญหาเก่ง รับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

2.มีความสามารถโดดเด่น

การทำงานให้ได้เลื่อนตำแหน่งเร็วๆ นั้น คุณต้องแสดงความสามารถออกมาให้โดดเด่น หากสามารถทำให้เจ้านายรู้สึกประทับใจกับผลงานได้ สามารถนำเอาความรู้ต่างๆ มาช่วยพัฒนาองค์กร ให้องค์กรก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ หรือสามารถทำให้องค์กรมีรายได้สูงขึ้นอย่างโดดเด่น คุณก็จะมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งได้เร็วกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

3.รักในการทำงาน

เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมี ถ้าอยากเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า คือคุณต้องมีใจรักในการทำงาน รักในสิ่งที่ทำ รักในงานของคุณ เพราะคุณคือผู้นำทีม เป็นผู้ที่ทำให้ลูกน้องสามารถทำงานได้ ถ้าคุณไม่รักในงานที่ทำแล้วล่ะก็ ทีมของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรละ? งานก็จะออกมาไม่ดี เพราะมีผูนำที่ไม่ดีแบบคุณ

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

4.ขยันและทุ่มเท

ถ้าคุณอยากมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งแล้วล่ะก็ ความมุ่งมั่น ขยัน และทุ่มเท เพื่อให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมากที่สุด เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่คุณต้องมี ถ้าคุณสามารถแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นถึงความขยันและทุ่มเทให้กับงานของคุณได้ คุณก็จะมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนค่ะ

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

5.มีทัศนคติที่ดี

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะมีปัญหามากมายขนาดไหน ถ้าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่ดี คุณก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาและก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปได้ แต่กลับมองว่ามันเป็นบทเรียนบทหนึ่ง ทำให้ชีวิตคุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกมีพลังใจ และพร้อมจะเดินหน้าต่อไปกับคุณ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้คุณได้เลื่อนตำแหน่ง

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

6.มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ

การที่คุณมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี สิ่งนี้แหละจะบ่งบอกถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ คุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่เจ้านายมองเห็นและให้โอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนค่ะ

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

7.มีจิตวิทยาในการบริหารคน

การที่คุณจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าได้นั้น คุณต้องมีความสามารถในการพูดให้คนอื่นรู้สึกคล้อยตามได้ เพราะการทำงานในตำแหน่งนี้ คุณต้องมีจิตวิทยาในการพูดให้คนอื่นเกิดความรู้สึกร่วม และอยากทำงานไปในแนวทางเดียวกับคุณ

ตำแหน่ง, หัวหน้า, ทำงาน, Leader, Attitude, Ability, Manage

8.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคน

การที่คุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน รุ่นน้อง หรือคนอื่นๆ ในที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ทำงานตรงเวลา เคารพกฎกติกาขององค์กร วางตัวเหมาะสม จะทำให้เจ้านายรู้สึกว่าเขาสามารถฝากความหวังไว้กับคุณได้ เมื่อคุณได้ไปทำงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น คุณก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะกระตุ้นให้ลูกน้องถือเป็นแบบอย่างได้


Other News

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี

21 Nov 2019

ผู้นำที่ดีเป็นได้ไม่ยาก แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นได้
ผู้นำที่ดีเป็นได้ไม่ยาก แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นได้

เคยได้ยินมั้ย? "ผู้นำที่ดีจะนำทางไปสู่ความสำเร็จเสมอ" การเป็นผู้นำเป็นได้ไม่ยาก แต่การจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น ต้องเป็นแบบไหนกันละ?..........

21 Nov 2019