งานไอที Work at home ได้ไหม?


งานไอที, work, home, ทำงาน, ที่บ้าน, พนักงาน, องค์กร, จบงาน, ไอที, IT

" เปลี่ยนบ้านให้เป็นที่ทำงาน! "

คงไม่มียุคไหนสมัยไหน ที่ผู้คนในสถานะพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถทำงานที่บ้านมาส่งได้ทัดเทียมกับยุคนี้สมัยนี้อีกแล้ว เพราะปัจจุบันการ Work at home เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ในองค์กรรุ่นใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานหรือลูกจ้างมีสิทธิเลือกกระบวนการจบงานของตัวเอง จะทำที่ไหนก็ได้ แต่ต้องเสร็จ!!

แล้วสำหรับงานไอทีล่ะ สามารถ Work at home ได้ไหม?

คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับสายงานหรือตำแหน่งงาน และนโยบายขององค์กรค่ะ สำหรับสายงานที่สามารถ Work at home ได้ ก็จะเป็นสายงานจำพวก สายผู้บริหารไอที, สายนักเขียนโปรแกรม, สายงานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ, สายงานด้านเว็บไซต์, สายฐานข้อมูล, สายคอมพิวเตอร์กราฟิก, สายการออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/งานสามมิติ/Animation ซึ่งสายงานพวกนี้จะสามารถ Work at home ได้ โดยการสั่งงาน รับงาน ส่งงานหรืออัปโหลดงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั้งหมด

ส่วนสายงานที่ไม่สามารถ Work at home ได้ ก็จะเป็นสายงานจำพวก สายงานด้านผู้ดูแลระบบเครือข่าย, สายผู้สนับสนุนไอที, สายผู้สอนหลักสูตรไอที, สายที่ปรึกษาไอที และอาจจะยังมีอีกหลายสายงาน ที่มีความเกี่ยวโยงกันกับ IT อย่างเช่น พนักงานขายอุปกรณ์ไอที, นักข่าวสายไอที, นักเขียนให้ความรู้ด้านไอที ฯ ซึ่งด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของลักษณะงานจึงทำให้ไม่สามารถ Work at home ได้นั่นเองค่ะ


Other News

The Recruiting Metrics You Need Help On
The Recruiting Metrics You Need Help On

The Recruiting Metrics You Need Help On

16 Oct 2019

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งในปี 2562 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8)..........

16 Oct 2019