คาถาจัดการเงิน สำหรับทุกช่วงทุกวัย ที่ทุกคนควรรู้ !!


คาถาจัดการเงิน, การเงิน, ช่วงวัย, ออมเงิน, ลงทุน, งบประมาณ

" คาถาจัดการเงิน สำหรับทุกช่วงทุกวัย "

วัยเด็ก
แม่ให้เท่าไรออมไว้ 1 ใน 4

วัยทำงาน
จำเป็นแน่ๆ หรือแค่อยากได้

วัยสร้างฐานะ
มองให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจ

วัยการงานมั่นคง
ออมและลงทุนตุนไว้เผื่อเกษียณ

วัยเกษียณ
ตั้งงบประมาณทุกการใช้จ่าย

อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย


Other News

10 Candidate Mistakes That Instantly Destroy Their Job Chances
10 Candidate Mistakes That Instantly Destroy Their Job Chances

10 Candidate Mistakes That Instantly Destroy Their Job Chances

16 Oct 2019

ข่าว : ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่อง กองทุนเงินทดแทน
ข่าว : ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่อง กองทุนเงินทดแทน

ประกาศจากกระทรวงแรงงาน เรื่อง กองทุนเงินทดแทน

16 Oct 2019