คนเป็นหัวหน้า...ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง?

หัวหน้า, รับผิดชอบ, ทำงาน, responsibilities, leader, teamlead, เจ้านาย, ความรับผิดชอบ

คนเป็นหัวหน้า...ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง?

" เมื่อตำแหน่งสูงขึ้น!! ความรับผิดชอบก็ยิ่งมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา "

เคยรู้บ้างไหม? ในแต่ละวันๆ หัวหน้าเขาทำอะไรบ้าง? มีงานอะไรให้รับผิดชอบบ้าง? ถ้าพูดถึงความคาดหวังขององค์กรต่อหัวหน้า เขาคาดหวังให้หัวหน้ามีหน้าที่คอยดูแล ปกครอง แนะนำ ควบคุม สอนงาน และสั่งงาน หากหัวหน้างานสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ก็จะสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพออกมาได้ และก็ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

1.รับผิดชอบงานของตนเอง

การก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น นอกจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจะเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังคงต้องคอยดูแลทุกข์สุข บังคับบัญชาลูกน้องในทีม ต้องทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และต้องตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ให้ไม่บกพร่องอีกด้วย

2.เข้าประชุม

นอกจากงานที่คุณต้องรับผิดชอบแล้ว คุณยังต้องเข้าประชุมในวาระสำคัญต่างๆของบริษัท ประชุมวางแผนงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประชุมความคืบหน้าของงานที่ตัวคุณเองรับผิดชอบอยู่ คุณต้องแบกรับความกดดันและความเครียดเพิ่มมากขึ้น

3.วางแผนงาน

หัวหน้าต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร คุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร มีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรบ้าง และใครต้องมามีส่วนร่วม มีระยะเวลาเท่าไหร่ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากนั้นก็มากำหนดแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ

4.ดูแลลูกน้อง

หัวหน้าต้องทำความรู้จักลูกน้องของตัวเองว่าแต่ละคนเขาเก่งอะไร ไม่เก่งเรื่องอะไรในงานที่ทำ รวมไปถึงควรที่จะรู้เรื่องส่วนตัวที่จะกระทบต่อการทำงานของลูกน้องแต่ละคนด้วย ยกตัวอย่างเช่น มีภาระทางบ้านที่ต้องดูแล ต้องไปรับ-ไปส่งลูกไปโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการมาทำงาน หรือให้ทำโอทีได้นั่นเอง

5.ปกครองลูกน้อง

เมื่อหัวหน้าได้รู้จักลูกน้องของตัวเองแต่ละคนดีแล้ว คุณก็จะมีสไตล์การปกครองลูกน้องไม่เหมือนกัน ทั้งนี้วิธีการปกครองจะเปลี่ยนไปตามลักษณะของลูกน้อง ไม่ต้องกลัวลูกน้องจะไม่รัก เพราะถ้าคุณกลัวลูกน้องไม่รัก สุดท้ายคุณก็จะเหนื่อย เนื่องจากลูกน้องไม่ทำคุณก็ต้องทำเอง!!

6.แนะนำลูกน้อง

เมื่อหัวหน้าพบว่างานของลูกน้องกำลังมีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ คุณก็ต้องคอยไปแนะนำเท่าที่ลูกน้องต้องการ แต่อย่ามากจนเกินไปจนกลายเป็นบ่นมากกว่าแนะนำล่ะ

7.สอนงานลูกน้อง

เมื่อเป็นหัวหน้าแล้ว ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่มี คุณจึงต้องถ่ายทอดขั้นตอนการทำงานที่คุณเคยผ่านมา และได้ประสบความสำเร็จมาแล้ว ให้ลูกน้องได้เรียนรู้ ด้วยขั้นตอนที่ถูกต้อง และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

8.สั่งงานลูกน้อง

หัวหน้าจะต้องสั่งงานหรือมอบหมายงานให้ลูกน้องทุกคนให้ได้รับงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมอบหมายงานตามความสามารถที่คุณคิดว่าลูกน้องของคุณมี สามารถทำได้ เรียนรู้และพัฒนาให้งานนั้นออกมาดีที่สุด


Other News

รู้แล้วพัฒนาด่วน! ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด
รู้แล้วพัฒนาด่วน! ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการพัฒนาไปไกลแบบก้าวกระโดด และการแข่งขันทางด้านธุรกิจก็สูงมาก ทักษะของแรงงานจึงเป็นต้องพัฒนาอย่างมาก เพื่อนำมาขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากทักษะจากห้องเรียนมันไม่เพียงพอต่อการทำงานในปัจจุบัน..........

21 Nov 2019

ถ้าอยากมีสุขภาพดี ควบคู่กับการทำงานควรทำอะไรบ้าง
ถ้าอยากมีสุขภาพดี ควบคู่กับการทำงานควรทำอะไรบ้าง

ถ้าอยากมีสุขภาพดี ควบคู่กับการทำงานควรทำอะไรบ้าง

21 Nov 2019