System Support (Office)

อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

6 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 27

หมวดหมู่อาชีพ
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง
ผู้ทดสอบระบบ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
0 - 1 ปี
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท
จำนวน
3 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Window, Microsoft Office
2. Test โปรแกรมตามแผนกงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ทดสอบระบบหาจุดผิดพลาดของโปรแกรมให้แผนกโปรแกรมเมอร์แก้ไข
4. อบรมการใช้โปรแกรมให้กับ User
5. มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่ง Support หรือ Trainer มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติ


1.เพศ ชาย – หญิง อายุ21-32 ปี หากเป็นเพศชายสมัครกรุณาเตรียม ใบ รด. หรือ ใบผ่านทหารมาด้วย
2.วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
4.ผู้สมัครต้องสามารถออกต่างจังหวัดได้   ผู้สมัครจะต้องไปอยู่ site งานต่างจังหวัดติดต่อกันวันจันทร์-ศุกร์ได้ 
(ไปทำงานเป็นทีม)
 

สวัสดิการ


 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าเดินทาง หรือ ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • ปรับเงินเดือนตามประเมินผลงานแต่ละบุคคลต่อปี
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ

การเดินทาง


MRT

ศูนย์ราชการนนทบุรี

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 18:00
วันอังคาร 09:00 - 18:00
วันพุธ 09:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี 09:00 - 18:00
วันศุกร์ 09:00 - 18:00
วันเสาร์ 09:00 - 18:00

ตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัท

Report /Crystal Report
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
16,000 - 28,000 บาท
Interface Design
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
16,000 - 25,000 บาท
Php programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
16,000 - 25,000 บาท

ข้อมูลบริษัท


อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดขวัญ , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาล (HIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย ลดการใช้กระดาษในองค์กร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบ Stock ยาและพัสดุ ลดระยะเวลาในการสรุปรายงาน ทั้งในรูปแบบ Text หรือ Graph เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ของบุคลากร และผู้บริหาร <p><center><img src=/img/logopicmap/pic/150524_pic_1.gif alt="บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด" title="บริษัท อีเอ็มอาร์ ซอฟท์ จำกัด"></center></p>


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

096-727-0522

อีเมล :

emrsoftjob@hotmail.com

เว็บไซต์ :

https://www.emrsoft.co.th/main/careers.php
งานที่น่าสนใจ
IT Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Mobile Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 30,000 - 60,000 บาท
Full Stack Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Programmer VB.NET (SQL)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร 30,000 - 35,000 บาท
Senior Local Technology Services Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 27,000 - 50,000 บาท
บริษัท ไวซ ซอฟท์ กำลังรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Business Analyst
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้