Helpdesk

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

24 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 81

หมวดหมู่อาชีพ
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง
สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
1 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท
จำนวน
5 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


- รับเรื่อง วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และติดตามงาน ให้ลูกค้าตามข้อตกลงของธุรกิจ

- ศึกษา ตรวจสอบและ ติดตามข้อมูลและข่าวสาร ในการปฏิบัติงานประจำวัน

- ติดตาม และตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลูกค้าทราบ กรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติ


- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้พื้นฐานในการใช้ และแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware, Software และ Network

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

- มีทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ (ฟัง เจรจา จับประเด็น สรุปความ)

- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือนอกสถานที่ได้ในบางครั้ง

ทักษะ


 • Hardware
 • Enterprise Software
 • Network

สวัสดิการ


 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิต
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดตามประเพณี
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ

การเดินทาง


MRT

สีลม

BTS

ศาลาแดง

BRT

สาทร

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 18:00
วันอังคาร 08:30 - 18:00
วันพุธ 08:30 - 18:00
วันพฤหัสบดี 08:30 - 18:00
วันศุกร์ 08:30 - 18:00

ตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัท

Gosoft Walk-in Interview 2019(23 November 2019 : 9.00-16.00)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
[Master Dev Challenge x Walk in Interview 2019](23 November 2019 : 9.00-16.00)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
RPA Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Programmer (JAVA, C#.Net,SQL)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Application Support (SQL)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Database Administrator (DBA)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
Programmer / Software Engineer / Developer (Java, C#.Net, JavaScript, Node JS, PL/SQL)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
สามารถต่อรองได้
IT Support
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาท
Robotic Process Automation (RPA) Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
20,000 - 50,000 บาท
Programmer / Software Engineer / Developer (SAP ABAP)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาท
Software Tester / Quality Assurance Engineer (QA)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร
20,000 - 50,000 บาท

ข้อมูลบริษัท


Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

สีลม , เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    Gosoft (Thailand) Co., Ltd. “ Taking Care of Your Business ” Gosoft (Thailand) Co., Ltd. is a company under the umbrella of CP ALL Public Company Limited. The company was founded on January 1, 2003 by a leading IT Organization with diverse experience within the software industry . As a result, gosoft has managed to become one of the global leaders in providing the know-how and the relevant technologies in the areas of hardware, software, software solutions, information services (information system), in-house application development, system integration, networking, and security systems. In addition, the company also has a Data and Contact Center to provide direct services to our customers. The Data Center is a high Level Tier IV facility that has a backup system at various risk point. This is to ensure the safety and the stability of the data. The Data Center is located outside of the business areas. Help Desk, Customer Relations Management (CRM), call dispatching and others services are provided 24/7, to ensure customer loyalty and satisfaction, and to match the rate of business growth. Vision To become the leader in information technology system management in the arena of world-class retail operations. Mission 1. To deliver top-quality product and services, designed and implemented to match customers’ needs. 2. To provide Contact Center services with world-class standard for maximum customer satisfaction. 3. To enhance customer satisfaction and commitment with our quality team.


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

020719413

อีเมล :

join@gosoft.co.th

เว็บไซต์ :

https://www.gosoft.co.th
งานที่น่าสนใจ
Python / ERP Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Full Stack Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
SAP-ABAP Developer-ดอนเมือง
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
บริษัท ไวซ ซอฟท์ กำลังรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง System Analyst
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Back-End Engineer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Senior Golang Developer**ด่วน**
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้