QMR (Quality Management Representative)

aSearcher

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

42 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 188

หมวดหมู่อาชีพ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) / สิ่งแวดล้อม / ISO
ตำแหน่ง
QMR (Quality Management Representative)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
50,000 - 60,000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง

2. รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งองค์กรในปัจุบัน และระบบมาตรฐานใหม่ที่มีในอนาคต

3. วางแผนการตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพขององค์กรเพื่อรองรับการตรวจติดตามตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพในแง่ต่างๆ

5. ผลักดันและติดตามการดำเนินการขององค์กรตามแผนบริหารคุณภาพ และแผนบริหารความเสี่ยง

6. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติตามระบบงานและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและข้อกำหนดนั้นๆ จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

7. ดำเนินการจัดประชุมทบทวนกับฝ่ายบริหาร

8. ทบทวนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ และเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง

9. รับผิดชอบการ Pre-Audit และ Audit จากลูกค้า, Visitor และ CB Auditor เพื่อให้ผ่านการยอมรับตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติ


1. สัญชาติไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงานด้าน QMR ไม่น้อยกว่า 7 ปี

4. มีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ ISO9001, ISO14001, BRC, GMP, HACCP

5. พิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้และเชี่ยวชาญในระบบ FSC, PEFC

6. มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาเป็นพิเศษหากเคยผ่านงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Printing) บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ/หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Paper&Flexible Packaging)

7. มีทักษะในการประสานงาน ทักษะในการเจรจา

8. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีภาวะผู้นำสูง

9. สามารถบริหารทีมได้ มีทักษะในการให้คำปรึกษา

10. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับผู้ตรวจสอบภายนอกได้

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:30
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00

ตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัท

HRD Senior Staff (Employee Relation) (TOEIC400)
วิจัย / วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์ , หุ้น , ประกันภัย , ธนาคาร)
เมืองชลบุรี , ชลบุรี
50,000 บาท
Logistics Manager
นำเข้า-ส่งออก / BOI
ศรีราชา , ชลบุรี
สามารถต่อรองได้
SAFETY & ENVIRONMENT ASSISTANT MANAGER/MANAGER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) / สิ่งแวดล้อม / ISO
บางเสาธง , สมุทรปราการ
35,000 - 50,000 บาท
IT Assistant Manager (AS400 Development)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
พานทอง , ชลบุรี
สามารถต่อรองได้
Finance and Accounting Manager
งานบัญชี
ศรีราชา , ชลบุรี
สามารถต่อรองได้
Purchase & Procurement (BOI)
นำเข้า-ส่งออก / BOI
เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ
สามารถต่อรองได้
Assistant Manager-Sales
ขาย / บริการลูกค้า
เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร
50,000 - 60,000 บาท
Sales Executive (Flexible)
ขาย / บริการลูกค้า
เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร
25,000 - 40,000 บาท
QA&QC Manager (Flexible Packaging)
วิจัย / วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์ , หุ้น , ประกันภัย , ธนาคาร)
เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร
50,000 - 60,000 บาท
Process Engineer
วิศวกร
เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร
35,000 - 45,000 บาท
Industrial Engineer (Electronic Manufacturing)
วิศวกร
บางเสาธง , สมุทรปราการ
50,000 บาท
Service Inventory Analysis
วิจัย / วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์ , หุ้น , ประกันภัย , ธนาคาร)
บางเสาธง , สมุทรปราการ
60,000 บาท
Business Development Executive
วิจัย / วิเคราะห์ (เศรษฐศาสตร์ , หุ้น , ประกันภัย , ธนาคาร)
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาท
Finance and Accounting Manager
งานบัญชี
ศรีราชา , ชลบุรี
สามารถต่อรองได้
Account (Admin staff)
งานบัญชี
เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ
25,000 บาท
Marketing Leader (Japanese)
การตลาด
ศรีราชา , ชลบุรี
สามารถต่อรองได้
HRD Staff-Senior Staff
บุคคล / ฝึกอบรม
เมืองชลบุรี , ชลบุรี
สามารถต่อรองได้
QC Engineer
วิศวกร
บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา
20,000 - 28,000 บาท
GM (Account)
งานบัญชี
บางพลี , สมุทรปราการ
สามารถต่อรองได้

ข้อมูลบริษัท


aSearcher

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

โคกขาม , เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

เกี่ยวกับเรา


    อะเสิร์ชเชอร์ เกิดจากแนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็มีธุรกิจมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะก้าวตามธุรกิจคู่แข่งไม่ทัน ทั้งด้านกำลังคน เทคโนโลยี ระบบงานที่สั้นลง และการลงทุน ซึ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อะเสิร์ชเชอร์ จึงเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ณ ปัจจุบันยังขาดกำลังคนที่ดีและตรงสายอาชีพ ทำให้งานและคุณภาพที่ออกมาไม่สอดคล้อง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนงานใหม่ จึงได้คิดไอเดียในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ผู้หางาน และบริษัทได้พบกับสิ่งที่ต้องการ ได้สิ่งที่ใช่ มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และสร้างโอกาสให้ผู้หางานและบริษัทได้เติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

0897564321

อีเมล :

admin@asearcher.com

เว็บไซต์ :

asearcher.com
งานที่น่าสนใจ
Environmential Safety and Health Supervisor PT19030505
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) / สิ่งแวดล้อม / ISO
ระยอง 28,000 - 45,000 บาท
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) / สิ่งแวดล้อม / ISO
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Senior Accounting
งานบัญชี
บางพลี , สมุทรปราการ สามารถต่อรองได้
online Marketing
การตลาด
กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ผู้รับเหมาติดตั้งอินเตอร์เนตคอนโด
ช่างเทคนิค / อิเลคโทรนิค / ซ่อมบำรุง / ช่างพิมพ์
เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร 20,000 - 30,000 บาท