เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานพิษณุโลก)

ทิปโก้แอสฟัลท์

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

68 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 46

หมวดหมู่อาชีพ
งานบัญชี
ตำแหน่ง
บัญชี - การเงิน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
0 - 1 ปี
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. รับ ติดตาม ตรวจสอบ เอกสารและการบันทุกเข้าระบบ Inventory และ ระบบการผลิต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัท
2. รับ ตรวจสอบ จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชี เช้าระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรวบรวมยอดให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อขอโอนเงินชำระเจ้าหนี้ตามกำหนด
3. ควบคุม ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามนโยบายฯ Cycle count และประจำไตรมาส พร้อมทั้งทำรายงานความผิดปกติปัญหาในการตรวจสอบแจ้งผู้บังคับบัญชา
4. จัดทำรายงานการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธี FIFO รวมทั้งรายงานต่างๆ ประจำเดือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมเอกสารการบันทุกรายการ และ รายงานสินค้า และวัตถุดิบ เอกสารทางบัญชี ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่สำนักงานใหญ่ทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • **ทำงานที่สมุทรปราการ

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:30 - 17:30
วันอังคาร 08:30 - 17:30
วันพุธ 08:30 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:30 - 17:30
วันศุกร์ 08:30 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


ทิปโก้แอสฟัลท์

ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง

สามเสนใน , เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน และโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 25 จากบริษัทผู้รับเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความชำนาญพิเศษในการซ่อมบำรุงและสร้างทั้งผิวถนน ทางยกระดับ และผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

055371581

อีเมล์ :

winai@tipcoasphalt.com
งานที่น่าสนใจ
พนักงานบัญชี
งานบัญชี
เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ผู้แทนขายอาหารเสริมบำบัดโรคทางออนไลน์
ขาย / บริการลูกค้า
เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Mobile Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 30,000 - 60,000 บาท
Web & Mobile Application Developer (6 position)
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Full Stack Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้