IT Manager

ยูนิทีวีเวล

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

71 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 74

หมวดหมู่อาชีพ
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
3 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
สามารถต่อรองได้
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.มีประสบการณ์ทางด้าน ERP Program ประมาณ 2-3 ปีเป็นต้นไป
2.มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา VB.net หรือ ภาษา C / สามารถพัฒนาการเขียนโปรแกรม
ต่อยอดจากระบบที่มีอยู่เดิม หรือวางระบบใหม่ หรือเขียนรายงาน
3.มีความสามารถทางด้าน SQL command, Store Procedure, Crystal Report ได้จะดีมาก
4.มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Network, Securities ต่างๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด จะดีมาก
5.มีความเป็นผู้นำ, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี, สามารถบริหารจัดการการทำงานให้ลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำหนด, สามารถฝึกฝนและพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา, ทุ่มเทในการทำงานและใฝ่เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ, มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถบริหารลูกน้องได้ดี
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย กล้านำเสนอ มีจุดยืนในการทำงานในระดับที่เหมาะสม
7.ทำงานได้ดีภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาด้าน IT
8.สามารถทำงานด้านอื่นๆที่ได้รับการมอบหมายได้

ทักษะ


 • .NET
 • Analytics Systems
 • C Programming Language
 • VB.NET
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • PHP
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Windows Server

สวัสดิการ


 • เงินสมทบประกันสังคม
 • วันลาป่วย
 • วันหยุดประจำสัปดาห์
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ลากิจ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรม พัฒนา และสัมมนา
 • ค่าเครื่องแบบพนักงานหรือเสื้อบริษัท
 • ประกันกลุ่ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

การเดินทาง


MRT

ลาดพร้าว

BTS

หมอชิต

BUS

(สาย 1037) พหลโยธิน - ซอยเสนานิคม1

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:30
วันอังคาร 08:00 - 17:30
วันพุธ 08:00 - 17:30
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:30
วันศุกร์ 08:00 - 17:30

ข้อมูลบริษัท


ยูนิทีวีเวล

ธุรกิจ อุตสาหกรรมเคมี-พลาสติก

ลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    บริษัท ยูนิทีวีเวล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2546 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทางวิทยาศาสตร์ประเภท สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีคุณภาพสูง และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ได้การรับรอง ISO 9001 และ ISO 14000 เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ให้การบริการลูกค้าทั้งหน่วยราชการและเอกชนมากกว่า 1,000 หน่วยงาน บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มพูนสวัสดิการใหม่ ๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างจริยธรรมให้บุคคลากรเป็นคนดี อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย โดยการจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการดูแลจัดเก็บสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานอยู่เป็นประจำ สม่ำเสมอ


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

0285786152

อีเมล์ :

hr@unitywewell.com

เว็บไซต์ :

www.unitywewell.com
งานที่น่าสนใจ
Java Programmer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 27,000 - 60,000 บาท
Automate Tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
Automate Tester
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 60,000 บาท
Full Stack Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
System Engineer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
DBA
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้