Manager-R&D

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

87 วันที่ผ่านมา

ดูงานนี้ 34

หมวดหมู่อาชีพ
วิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการตลาด
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
5 ปีขึ้นไป
เงินเดือน
60,000 - 70,000 บาท
จำนวน
1 อัตรา

รายละเอียดงาน

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. สรุปมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (แกะ Spec) จากตัวอย่างงานจริง และจากความต้องการของลูกค้า

2. รับข้อมูลจาก Sale/CS เพื่อร่างแบบมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต (Spec Draft) ก่อนนัดประชุม Contract review

3. ทำตัวอย่างเพื่อให้ Sales นำเสนอลูกค้า หรือตัวอย่างตามที่ Sales ร้องขอ, ประสานงานเพื่อขอตัวอย่างมาทดสอบ, เปิดซองงานทดสอบ, ประสานงานเพื่อยืนยันผลการทำสอบร่วมกับลูกค้าและฝ่ายผลิต, แจ้งผลการทดสอบให้ Vendor/Supplire รับทราบกรณีขอตัวอย่างมาทดสอบ

4. วางเลย์งานผลิต, ประสานกับผู้ผลิตโมแม่พิมพ์ และจัดเก็บไฟล์ AW ทั้งในส่วนของไฟล์ต้นฉบับจากลูกค้า และไฟล์แก้ไขครั้งล่าสุด, ทำทะเบียนควบคุมเพื่อสะดวกในการค้นหา และตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

5. ออกแบบกระบวนการผลิตโดยการจัดทำ BOM&Route ในระบบ Ax และกำหนดมาตรฐานยืนยันกระบวนผลิตสินค้าในแต่ละ Item 

6. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนและเวลาในการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ การหาวัตถุดิบทดแทน ให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม

7. คิดค้น พัฒนา สร้างสรร นวัตกรรม ใหม่ๆ รวมถึงการนำซีเคียวริตี้ต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต

8. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับลูกค้า Sales และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคต่างๆ 

คุณสมบัติ


1. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ กระบวนการผลิต ความสามารถ และข้อจำกัดของเครื่องจักร

2. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบรวมถึง ขนาดมาตรฐาน, ราคา, เวลาในการผลิต/นำเข้า

3. ความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับกำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิต การวางแบบ และใช้งานระบบ Ax

4. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสืบเสาะหาข้อมูล การบริหารงานวิจัย การประยุกต์เชิงสร้างสรร และคุณลักษณะป้องกันการปลอมแปลง

5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานคุณภาพ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ CWA, BRC, Halal, ISO12647, ISO9001, ISO140001

6. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

7. มีประสบการณ์การทำงานตรง เกี่ยวกับงานด้าน Flexible packaging ไม่ต่ำกว่า 7-8 ปี

8. ใช้งาน MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe (Photoshop, Illustrator), AutoCAD, Indesing ได้ดี

9. ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์สินสาคร

สวัสดิการ


  • เงินสมทบประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท

การเดินทาง


MRT

ลุมพินี

BTS

ศาลาแดง

Car

รถส่วนตัว

วันทำงาน

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00
วันอังคาร 08:00 - 17:00
วันพุธ 08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
วันศุกร์ 08:00 - 17:00
วันเสาร์ 08:00 - 17:00

ข้อมูลบริษัท


Advanced Administration co.,Ltd.

ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน

ทุ่งมหาเมฆ , เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา


    ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC) ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายขอบเขตการให้บริการงานทางด้าน Outsourcing ที่ครบวงจร โดยให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Placement), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขยายตัวขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย


การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ :

026791940

อีเมล์ :

admin@advadmin.co.th

เว็บไซต์ :

advadmin.co.th
งานที่น่าสนใจ
เจ้าหน้าที่เทคนิค
วิทยาศาสตร์ / Lab / วิจัยพัฒนา
เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร 18,000 - 23,000 บาท
Senior .Net Developer
คอมพิวเตอร์ / ไอที (IT) / โปรแกรมเมอร์
เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร 40,000 - 90,000 บาท
ช่างเทคนิคคุมงานก่อสร้าง
โยธา / สำรวจ / สถาปัตย์ / มัณฑนากร / ประเมินราคา
เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร สามารถต่อรองได้
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
ขาย / บริการลูกค้า
เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร 25,000 - 50,000 บาท
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ฝ่ายรับตัวอย่าง)
จัดซื้อ / ธุรการ / ประสานงานทั่วไป
เขตตลิ่งชัน , กรุงเทพมหานคร 15,000 - 25,000 บาท